Sauli Niinistö: De transatlantiska relationerna har för första gången gått bakåt

Följden av att USA drog sig ur Iranavtalet är inte bara själva avtalet, säger president Sauli Niinistö. – Det är förtroendet, om man alls kan lita på sådana institutioner som finns till för förtroendets skull, säger presidenten som bedömer relationerna med USA som "gått bakåt eller är i en svacka för första gången".

President Sauli Niinistö.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
06.06.2018 15:20 UPPDATERAD 06.06.2018 16:39
Den här svackan, och avsaknaden av en stabil global ordning som den västerländska traditionen är van vid, är en av de större fenomen som president Sauli Niinistö kommer att ta upp under Gullrandadiskussionerna senare i juni där bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kommer att närvara.
Niinistö lyfter under en lunch med politiska journalister också upp två andra fenomen som blir svåra att hantera med svaga globala system – ständigt växlande krishärdar, och ekonomisk påverkan, bland annat Kinas "ekonomiska invasion" i form av investeringar.
– Vi är visserligen nöjda med att Kina investerar också i Finland, men många gånger är det så, att ekonomi också innebär makt, säger Niinistö.
– Det finns ingen automatik i att utlysa nya val, även om det närmar sig slutet av valperioden, säger presidenten och säger att i en teoretisk situation, där statsministern skulle be om regeringens avsked, så skulle han först höra riksdagspartierna om det finns någon annan möjlighet att fortsätta.
Ekonomiska påverkningsformer har varit aktuella i form av hot om handelskrig och geoekonomi, och också investeringar kan vara en påverkningsform, säger Niinistö.
Finland har i sin EU-politik inte varit entusiastiskt till kommissionens förslag att kartlägga investeringar från tredje land, och den politiska dimensionen i Rysslands energipolitik har närmast Angela Merkel tagit upp. Niinistö säger att han i det här skedet närmast noterat ekonomisk påverkan som fenomen.
- Om det finns behov av att agera och hur kan man diskutera. I Finland har det inte synts signaler om att det skulle finnas ett sådant hot i investeringarna. Det finns länder som har begränsningar, till exempel USA när det gäller hamnarna, och säkert skulle det också i Finland väcka debatt om någon var på väg att röra eller köpa upp central infrastruktur av den natur som är statlig.

"Inget automatisk nyval om regeringen faller"

Presidenten har nyligen träffat partiledarna för riksdagspartierna och beskriver diskussion som uppbygglig och bra. Under diskussionerna var de aktuella inrikespolitiska frågorna inte på bordet – närmare bestämt vårdreformen – men Niinistö kommenterar statsministerns tidigare uttalande om att regeringen faller ifall vårdreformen faller.
Juha Sipilä (C) har signalerat att det skulle leda till nyval, men det kan inte statsministern besluta.
Niinistö påminner att det inte är någon automatik.
– Först och främst är det regeringen och riksdagen som ska arbeta vidare i fred, och jag kommenterar inte den konkreta frågan (om vårdreformen). Men om vi tar som teoretisk fråga – vad jag gör om jag får ett papper från statsministern. Då vill jag förstås först veta vad riksdagspartierna tänker om det, om det finns det möjlighet att fortsätta i någon form.
– Det är ingen automatik i att utlysa nya val, även om valperioden närmar sig slutet.

Lugnt familjeliv, inget fotbolls-VM

Sauli Niinistö kommer själv inte att besöka fotbolls-VM i Ryssland i praktiken, men är skeptisk till prat om bojkotter.
– Politiskt grundade bojkotter av idrottsevenemang har inte gett något övertygande intryck, säger Niinistö och tillägger att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron båda nyligen besökt Rysslands president Vladimir Putin.
– Vad ger det då för tilläggsvärde (att bojkotta) just idrottsevenemang som ur tittarnas synvinkel är något som för nationer samman.
Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio kommer på lördag att flytta till Gullranda i Nådendal med en ny familjemedlem med, sonen Aaro som föddes i februari. Niinistö beskriver familjelivet just nu som "typiskt för Finland" – stabilt, fritt och lyckligt – och någon särskild inredning i Gullranda kräver inte barnet.
– Han är en anspråkslös typ.

ANDRA LÄSER