Imponerande när Emilia Hoving dirigerar Tapiola Sinfonietta

Den 25-åriga Emilia Hoving besitter av allt att döma samtliga de egenskaper, analytiska och känslomässiga, som gör en bra dirigent, skriver Mats Liljeroos.

Emilia Hovings Brahmstolkning var lika emotionellt engagerande som formmässigt väl sammanhållen, skriver recensenten.
Vad gör en dirigent framgångsrik? Ett frestande svar är tur och musikalitet i den ordningen, men så enkelt är det förstås inte. Det är frågan om osedvanlig begåvning i kombination med dito viljestyrka och ambition, men mest av allt kanske ändå om läggning. Att vara kapabel att förmedla sina idéer till musikerna och få dem övertygade om deras förträfflighet.
ANDRA LÄSER