Sälar och skarvar äter mer ädelfisk än finländarna

Det är inget fel på mört och braxen, men utan tvångsmatning lär det nog bli en rätt så stenig väg att gå.

Vår regering, som hittills har gjort ett jättegott arbete med covid-19-pandemin genom att lyssna på goda råd från Institutet för hälsa och välfärd (THL), har nu presterat ett mål för konsumtionen av inhemsk fisk, utan att alls lyssna på dem som vet.
Enligt regeringens mål skall konsumtionen, hör och häpna, fördubblas till 2027! Hur det skall gå till utan att prestera radikala åtgärder, förtäljer inte nyheten. Man vill öka utbudet genom att uppmuntra finländarna att äta mer av bland annat mört och braxen. Det är inget fel på mört och braxen, men utan tvångsmatning lär det nog bli en rätt så stenig väg att gå.
Följande är ämnat som realistisk åtgärd för att i någon mån kunna nå det uppställda målet.
Den totala mängden av kommersiellt havsfiske var 2019 135 000 ton, varav strömming och vassbuk utgjorde 129 000 ton. Skillnaden, 6 000 ton, var gemenligen så kallad "ädelfisk", det vill säga abborre, gös, gädda, sik, lax med mera. Då konsumtionen av inhemsk fisk 2019 var knappt fyra kilo per person, beräknad som filé, uppstår frågan; hur skall regeringens mål kunna uppfyllas?
Om vi fortsätter på den väg vi i Finland har gått de senaste 20 åren går konsumtionen av inhemsk fisk med största sannolikhet den rakt motsatta vägen. Den biologiska massan av fisk i våra fiskevatten, speciellt "ädelfisk", går ohjälpligt nedåt. Orsaken är känd bland yrkesfiskare, fiskarförbund och fiskelag, medan den bestämmande myndigheten sysslar med "knyppleri" och halsstarrig vägran att inse fakta. Det vore en tacknämlig gärning om Sanna Marin och de övriga ministrarna, nu när de har århundradets chans, skulle visa var skåpet skall stå. Målet kunde nås och medborgarna skulle hurra av pur glädje!
Fakta: 15 000 gråsälar och 13 000 vikare i våra vatten äter 46 000 ton fisk per år och 150 000 mellanskarvar äter å sin sida 11 000 ton per år, totalt 57 000 ton! Ingen vet med säkerhet hur stor del av denna mängd är "ädelfisk", men en grov uppskattning på någonting mellan 20-40 procent torde inte vara helt fel. Då kan var och en räkna ut att dessa "gäster" äter två-tre gånger mera "ädelfisk" än det kommersiella fisket årligen kan åstadkomma. Är det verkligen så vi vill ha det, statsminister Marin?
Föreslagen åtgärd: Både säl- och skarvstam bör minskas med 75 procent. Att minska på skarven är "lätt som en plätt", men med sälen är det svårare. Varifrån ta tillräckligt med villiga sälskyttar? Villiga "äggpickare" råder det däremot ingen brist på!
Och sedan NMT-centralen; mellanskarven har inte på många, många år varit fridlyst av EU så nu vore det på tiden att sluta envisas.

Ove Pettersson,

diplomingenjör, ordförande för Sandö fiskelag, Nagu

ANDRA LÄSER