Försvarsminister Kaikkonen i USA: "Inte just nu rätt tid för Natoansökan"

Försvarsminister Antti Kaikkonen tog ställning i den svallande Natodebatten efter ett möte i Pentagon med sin amerikanska kollega Lloyd Austin. – Jag tror att man i Nato anser att det viktigaste nu är att hitta en lösning i Ukraina. Det är kanske inte rätt läge att skicka in en Natoansökan, sa Kaikkonen.

Finland och Sverige fattar sina egna beslut men det är mycket viktigt att vi håller varandra ajour, kommenterade Antti Kaikkonen Magdalena Anderssons uttalanden om ett svenskt Natomedlemskap.
10.03.2022 07:10
Antti Kaikkonens kommentar kom på en presskonferens med finska journalister i Washington DC. Han frågades om han är av samma åsikt som den svenska statsministern Magdalena Andersson, som tidigare i veckan skapade rubriker med ett uttalande där hon sa att ett svenskt Natomedlemskap skulle "destabilisera den här delen av Europa".
Kaikkonen sa att han inte bekantat sig tillräckligt noggrant med uttalandet för att kommentera det direkt, men han bedyrade vikten av det finsk-svenska samspelet i frågan.
– Finland och Sverige fattar sina egna beslut men det är mycket viktigt att vi håller varandra ajour om de diskussioner som förs i bägge länder. Jag håller mycket kontakt med min kollega Peter Hultqvist.

Försvarssamarbetet förankrat i Vita huset och Pentagon

Försvarsminister Kaikkonens besök i USA var planerat sedan länge och skulle ursprungligen handla mest om det finska köpet av amerikanska F-35 jaktplan. Onsdagens samtal med försvarsminister Lloyd Austin kom ändå av naturliga skäl att handla till en stor del om det fördjupade försvarssamarbete med USA som president Sauli Niinistö utlovade efter sitt blixtmöte med Joe Biden i Vita huset förra veckan.
– Jag kan säga att den processen nu tagit ett steg framåt. Det fördjupade samarbetet vilar nu mot ett stadigt ryggstöd i såväl Vita huset som Pentagon.
Kaikkonen underströk behovet av ett nära transatlantiskt samarbete speciellt nu när säkerhetsläget genomgått en omvälvning i Europa.
– Jag har under den här resan blivit allt mer övertygad om USA:s starka engagemang.

Samarbete kring rymden och hybridkrig

Enligt Kaikkonen kom man överens om att inleda en rask tjänstemannaberedning om det fördjupade samarbetet, men han var inte beredd att mer konkret beskriva detaljerna kring detta samarbete.
– Det kan handla om materielsamarbete, eller försörjningssäkerhet när det gäller försvarsmateriel. Min kollega Austin nämnde också rymden i sitt uttalande. Det är ett exempel på en fråga där det är viktigt för mindre länder att samarbeta. Han talade också om hybridfrågor.
Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och USA:s försvarsminister Lloyd Austin möttes på onsdagen.
Kaikkonen uteslöt inte nya vapeninköp från USA i fortsättningen.
– Jag har inget nytt att säga på den fronten, men som jag nämnde så kan materielsamarbete bli en del av det framtida samarbetet.

Finländarna oroade för sin säkerhet

Enligt en opinionsmätning som publicerats av Ilta-Sanomat är ungefär tre av fyra finländare oroade över det militära hot som Ryssland utgör. Kaikkonen sa sig ha stor förståelse för oron som enligt honom upplevs i hela Europa.
– Finland har dock skött om sin säkerhet på ett långsiktigt sätt. Vi har upprätthållit ett starkt försvar. Dessutom har vi byggt upp ett samarbete med parter på olika håll. Men det är klart att vi funderar på hur vi ska trygga vår säkerhet också under kommande år och årtionden. Ett svar på den frågan är ett fördjupat samarbete och det är delvis det vid sysslat med här.

ANDRA LÄSER