Vilka är de nya reglerna för änkepension?

Hittills har endast gifta makar och personer med registrerat partnerskap kunnat få efterlevandepension. Nu kommer också sambor att få pension under vissa förutsättningar.

Gifta makars förmåner försämras genom att efterlevandepensionen blir tidsbegränsad.
23.05.2021 14:25 UPPDATERAD 23.05.2021 14:26

ANDRA LÄSER