Befria oss från kärnvapnens gissel

21.01.2022 15:15
Kärnvapenförbudsavtalet TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) trädde i kraft för ett år sedan, den 22 januari 2021. Som bekant har Finland inte anslutit sig till avtalet, och vår regering visar fortfarande ingen större entusiasm för det trots att en opinionsundersökning säger att en överväldigande majoritet av finländarna önskar en anslutning.
En uppmjukning av den officiella avvisande attityden till förbudsavtalet kan dock skönjas i och med att Finland kommer att delta som observatör i avtalets första partsmöte som man planerar att hålla i Wien i mars.
Vad har då åstadkommits under avtalets första år? För det första ökar det globala understödet för avtalet, ytterligare åtta stater anslöt sig under året. För varje stat som ansluter sig ökar trycket på kärnvapenstaterna att ta kärnvapennedrustningen på allvar. Också inom de stater som förhållit sig klart negativt till avtalet ökar stödet för ett förbud bland befolkningen, och av Natoländerna kommer Norge och Tyskland att delta som observatörer i förbudsavtalets partsmöte.
Ican – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, fredsprisvinnare 2017 för sitt arbete att åstadkomma ett förbudsavtal – har fört en kampanj att få finansiella institutioner att avstå från att investera i bolag som framställer eller underhåller komponenter till kärnvapen. Här har det gångna året varit framgångsrikt, många stora investerare (också finländska pensionsförsäkrare) har dragit sig ur finansieringen av kärnvapenproduktion. En annan kampanj som Ican fört är att få kommuner att stöda arbetet för ett kärnvapenförbud genom att skriva på en ”Cities Appeal”. Helsingfors anslöt sig till appellen i maj, och till exempel New York i december. Samtidigt som New York skrev på appellen beslöt staden också att inte en cent av stadens pensionsfond på 300 miljarder dollar kommer i fortsättningen att gå till bolag som är involverade i kärnvapenbusinessen.
Artiklarna 6 och 7 i förbudsavtalet behandlar stöd för offer av kärnvapenanvändning och kärnvapenprov samt bekämpning av miljöskador åstadkomna av desamma. Under året har planeringen av hur detta i praktiken skall göras tagit fart, och Ican var en av arrangörerna för det första forumet för de som överlevt kärnvapenanvändning och tester. Implementeringen av artiklarna 6 och 7 kommer att vara ett huvudtema i partsmötet. Fastän Finland inte hört till de värst drabbade bör vi ändå komma ihåg att i synnerhet norra Finland fick sin beskärda del av nedfallet från kärnvapenproven.
Den ökande spänningen mellan kärnvapenmakterna som alla förnyar sina arsenaler till enorma kostnader visar att vi inte kan undvika risken för en konflikt där kärnvapen används bara genom att fortsätta som förut. TPNW pekar på en annan väg, baserad på internationell rätt, att befria oss från kärnvapnens gissel. Den vägen bör beträdas innan det är för sent.

Claus Montonen,

samordnare, Ican Finland

ANDRA LÄSER