Rederierna finslipar nya rutiner för inresa till Finland – "Inte vår sak att faktakolla intygen"

Rederierna har överösts med frågor av passagerare som vill veta vilka krav som gäller från och med nästa tisdag.

De nya rekommendationerna på att uppvisa ett negativt coronatestresultat innebär stora omställningar för rederierna.

Institutet för hälsa och välfärd gick på onsdagen ut med nya rekommendationer om att alla resenärer som anländer till Finland ska uppvisa ett negativt coronatestresultat. På torsdagen pågick febrila förberedelser för att tillämpa de nya rekommendationerna.

– Vi diskuterar för närvarande med hälsovårdsmyndigheterna för att komma överens om de krav som ska ställas på rederierna och hur coronatestresultaten i praktiken ska kontrolleras, säger arbetsmarknadsjurist Maija Mattila på Rederierna i Finland.

Enligt Mattila har rederierna formligen överösts med frågor av passagerare som vill veta vilka krav som gäller från och med nästa tisdag då rekommendationerna ska tillämpas. Rederierna var på torsdagen i färd med att utarbeta en lista med svar på de vanligaste frågorna som passagerarna hittills har ställt.

– Rederierna blir tvungna att till vissa delar frångå den elektroniska incheckningen. Det går inte längre att passera porten med sin e-biljett och stiga ombord utan att personalen kontrollerar att passagerarna har sina intyg i skick, säger Mattila.

"Inte vår sak att faktakolla intygen"

På Viking Line är förberedelserna för nästa veckas kontroller redan i gång.

– Vi åläggs nu nya arbetsuppgifter som vi inte har utbildning för. Vi hjälper gärna till, men kan inte bedöma intygen på samma sätt som hälsovårdsexperter gör, säger kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström på Viking Line.

Enligt Boijer-Svahnström är det inte rederiernas sak att faktakolla intygen.

– Vi utgår från att uppgifterna i intygen stämmer och att folk inte förfalskar sina intyg för att få resa, säger hon.

På Wasaline innebär de nya rekommendationerna vissa omställningar.

– Elektronisk check-in är möjlig också från och med nästa vecka, men sedan måste vår personal manuellt kolla att passagerarna har sina intyg i skick. Vi måste anlita mer personal för att få det hela att fungera, säger vd Peter Ståhlberg på Wasaline.

Enligt Ståhlberg är det en del passagerare som har efterlyst undantag för studerande som pendlar mellan Vasa och Umeå och andra resenärer som anser att det nya kravet på coronatestintyg är grundlagsvidrigt.

– Vi måste följa hälsomyndigheternas rekommendationer och alla ska behandlas jämlikt. Reglerna gäller alla. Inte kan vi bevilja några undantag för någon, säger Ståhlberg.

Oklarheter kring så kallade hemtest

Synen på så kallade hemtest orsakade en viss begreppsförvirring på torsdagen.

– Vi anser att det är okej med hemtest som till exempel godkänns av de svenska myndigheterna, men det blir Institutet för hälsa och välfärd som avgör hur det blir, säger Boijer-Svahnström.

Rederierna i Finland är inne på samma linje.

– Vi anser att hemtesten ska godkännas i enlighet med de svenska kraven, säger Mattila.

Institutet för hälsa och välfärd anser att alla hemtest inte kan passera myndigheternas nålsöga.

– Vi godkänner så kallade PCR-hemtest, förutsatt att de har analyserats på ett auktoriserat laboratorium. Andra typer av hemtest kan vi inte godkänna, säger ledande expert Jari Jalava på institutet.

Vilka krav bör rederierna ställa på intygen?

– Det måste framgå vem som har testats, person- och kontaktuppgifter, när och var testet har tagits och kontaktuppgifterna till det utfärdande laboratoriet eller vårdpersonalen, säger Jalava.

Enligt institutets anvisningar kan intyget vara i elektroniskt format eller tryckt på papper. Intyget måste vara på ett språk som researrangören förstår, alltså finska, svenska eller engelska. Testet ska tas tidigast 72 timmar innan resan påbörjas.

Varför kräver ni inga intyg av barn under 12?

– Ett barn som är under 12 får i regel inte resa utan sin vårdnadshavare. Det innebär att vårdnadshavaren måste uppvisa ett negativt testresultat. Det är ytterst osannolikt att barnet bär på coronasmitta om vårdnadshavaren inte gör det, säger Jalava.

Dessa spelregler gäller från och med tisdag

Alla passagerare över 12 år ska uppvisa ett negativt coronatestresultat när de inleder en resa med fartyg till Finland.

För barn i åldern 6-11 rekommenderas ett intyg, men det är inget absolut krav.

Passagerare som har ett medicinskt intyg som visar att de har insjuknat i covid-19 och tillfrisknat för mindre än sex månader sedan behöver inget negativt coronatestresultat.

Antingen PCR- eller antigentest godkänns.

Intyget kan vara elektroniskt eller tryckt på papper och ska vara skrivet på finska, svenska eller engelska.

Intyg på att man har vaccinerats mot coronaviruset ersätter inte ett negativt testresultat.

Intyget på ett negativt coronatestresultat ska visas vid gränskontrollen eller i fartygsterminalen.

Förare som jobbar med frakt eller fartygsbesättning som återvänder till jobbet behöver inte uppvisa intyg på ett negativt coronatestresultat.

ANDRA LÄSER