Utrikesminister Haavisto reser till Etiopien för att representera EU – krisen i Tigray på agendan

Under sin resa till Etiopien ska utrikesminister Pekka Haavisto möta landets ledning och förmedla EU:s syn på krisen i Tigray.

Utrikesminister Pekka Haavisto ska åter besöka Etiopien.
Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) reser för andra gången till Etiopien för att representera EU. I Etiopien ska Haavisto diskutera landets svåra läge, och speciellt krisen i Tigray samt dess konsekvenser.
Den senaste gången Haavisto reste till Etiopien för att agera EU:s sändebud var i slutet av februari.
Under resans gång ska Haavisto träffa Etiopiens ledning och förmedla budskapet om EU:s ständiga oro över det humanitära läget i Tigray. Haavisto ska vädja till de krigsförande parterna att sluta fred. Dessutom ska han be dem respektera de internationella humanitära rättigheterna och uppmana dem att börja tillåta oberoende granskningar av de människorättskränkningar som rapporterats om.
Haavisto kommer också att diskutera läget i Etiopien tillsammans med representanter för Afrikanska unionen.
Utöver Etiopien reser Haavisto samtidigt även till Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Även där är krisen i Tigray det planerade samtalsämnet.
Efter resan ska Haavisto inför EU:s utrikesråd, rådet för utrikesfrågor, rapportera om resultaten av diskussionerna.

Konflikten i Tigray

En konflikt mellan premiärminister Abiy Ahmeds regering och TPLF (Tigreanska folkets befrielsefront) startade i november 2020.
Etiopiens regering har uppgett sig betrakta TPLF som en organisation som äventyrar Etiopiens säkerhet, medan TPLF motsätter sig den etiopiska regeringens styrmodeller.
Den 4 november gav Ahmed gav order om flygräder och en markoffensiv mot Tigray och strider har pågått sedan dess.
Såväl utländska journalister som humanitära biståndsarbetare har nekats tillträde till regionen.
ANDRA LÄSER