Från barnäktenskap till sexuellt utnyttjande – kvinnovåldet byter skepnad när flickorna flyttar till storstaden

Målinriktad politik och ihärdig upplysning ska tränga undan det sexuella våldet och trakasserierna ur Ugandas vardag. Scovia Alinza jobbar för att flickorna ska kunna styra över sin framtid.

Scovia Alinza säger att det behövs manliga förebilder som offentligt står upp mot övergreppen för att det könsrelaterade våldet i Uganda ska minska.
11.10.2018 05:54
När Scovia Alinza föddes i östra Uganda för 21 år sedan var hon yngst av sju syskon i en småbrukarfamilj. Det gav dåliga odds för att hon en dag skulle kunna styra över sitt eget liv. I dag, på Internationella flickdagen, har hon nått längre än så, hon hjälper andra utsatta tjejer.
Alinza blev fadderbarn under Plan International, och när hon gått ut skolan flyttade hon till huvudstaden Kampala, tog en universitetsexamen och jobbar nu med att upplysa flickor och unga kvinnor om deras rättigheter.
– Könsrelaterat våld är vanligt i Uganda. Ett problem är att offren sällan vet vad de ska göra när de har blivit utsatta. Jag hjälper dem med det, säger hon under ett besök i Finland.
Hade Alinza stannat i sin by skulle hon ha riskerat att bli bortgift som barn och dömd till ett liv mellan åkern och spisen. Även om man enligt lagen måste vara 18 för att gifta sig i Uganda blir 40 procent av flickorna bortgifta före som minderåriga, var tionde redan vid 15 års ålder. Risken är störst på glesbygden.
Inte heller kunde Alinza ha hoppats på att försörja sig själv som bonde. Eftersom flickor inte ärver egendom i Uganda tar hennes bröder över familjejordbruket.
I Uganda, som i så många andra länder, finns möjligheter till högre utbildning och jobb utanför hemmet snarast i storstäderna. De som kan flyttar till stan. Med tanke på att det om bara sju år ska finnas en hel miljard flickor i världen och att en växande majoritet är stadsbor har Plan tittat närmare på den här utvecklingen.

Arbetsgivaren utnyttjar

Plans studie omfattar flickor i 22 storstäder världen över. Generellt har de här flickorna bättre chanser utbilda sig och undgå barnäktenskap än flickor på landsbygden, men de löper också större risk för att drabbas av sexuella trakasserier, utnyttjas eller rånas. Att städerna är osäkra miljöer för flickor gäller i högsta grad för Kampala där risken för att drabbas av sexuella trakasserier bedöms vara extrem.
– Könsrelaterade våldsbrott i Uganda begås ofta i hemmen när män våldtar sina unga hustrur, men också när flickor söker jobb. Det händer att arbetsgivaren tvingar flickor till sex för att de ska få jobbet, säger Scovia Alinza.
Hon berömmer ändå Ugandas regering för dess insatser för flickorna, men säger att problemet är att flickor och unga kvinnor sällan talar om den här sortens övergrepp.
– Och talar de ut sker det långt senare, ofta sedan flickan har slutat jobba. Vi uppmuntrar flickorna att rapportera alla övergrepp genast. Vi upplyser dem om deras rättigheter eftersom de inte känner till dem, de vet helt enkelt inte vad man kan eller ska göra om man blivit utsatt för övergrepp.
Övergreppen i städerna kan uppmuntra flickor att stanna hemma eller återvända hem, men där är de alltid underställda männen. Nyligen blev en elvaårig ugandisk flicka bortgift med en trettonårig pojke. Plan polisanmälde fallet och föräldrarna ställdes inför rätta.
– Vi jobbar hårt för att upplysa samhällena om farorna med barnäktenskap. Flickor som blir bortgifta innan de själva är vuxna klarar sällan av förlossningar, de kan inte hantera föräldraskap och de kan inte ta hand om sina egna barn. Riskerna är fler än så, säger Alinza.

Hoppfull ministervikarie

Studien visar också att Kampala hör till de farligaste städerna för flickor när det gäller risken för att bli utsatt för stöld, rån, kidnappning eller mord, men Scovia Alinza gör inget nummer av det.
– Risken beror på om man rör sig i slummen eller inte.
Alinza besöker Finland för ett evenemang där flickor, flickdagen till ära, tar över politiker- eller direktörsjobb för en dag. När hon vikarierade utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) passade hon på att dela med sig erfarenheter från Uganda, så att finska beslutsfattare och tjänstemän ska ha en klarare bild av en främmande verklighet.
Även om Uganda har långt kvar till jämställdhet är Alinza glad för att utvecklingen har gått klart framåt bara under hennes livstid.
– För inte så länge brydde sig många föräldrar inte om att låta sina flickor gå i skola, men i dag är det annorlunda. Regeringen har underlättat så att flickor kommer in på universitet med lägre poäng än pojkar, vilket har lett till att allt fler studerar. Framtiden ser verkligen ljus ut för flickorna i Uganda.
Men, påpekar hon, utvecklingen mot mindre sexuellt våld och mer jämställdhet rullar inte på av sig själv.
– Min dag som minister gör mig starkare. Jag tror att hela världen kommer att förstå att dagens flickor kan vara morgondagens ledare. Jag vill vara en rollmodell för flickor i Uganda, säger hon.

Farligt för flickor i städer

Sexuella trakasserier är det största hotet mot flickors säkerhet i de 22 städer som Plans studie omfattar. Sexuella övergrepp och våldtäkter kommer på andra plats och stölder och rån på tredje plats bland säkerhetshoten mot flickor. 69 procent av alla tillfrågade i studien säger att flickor ständigt eller nästan ständigt anpassar sitt beteende till hotbilden på allmänna platser.
Stockholm är den stad i studien där flickorna löper minst risk för sexuella trakasserier och där säkerhetsrisken är minst när flickor rör sig utanför hemmet eller med kollektivtrafik. Johannesburg är farligast för flickorna med tanke på övergrepp och våldtäkter, Kampala riskablast med tanke på kidnappning och mord.
Studien slår fast att det ska mycket till innan tonårsflickor och unga kvinnor går säkra i världens städer. Därför måste flickornas säkerhet beaktas i stadsplaneringen och flickorna måste få påverka, säger rapporten.

ANDRA LÄSER