Förslag: Fängelsesjukhus byggs i Vanda, nytt fängelse till Åbo

Brottspåföljdsverket vill låta bygga ett fängelsesjukhus i Vanda och två nya fängelser, ett i Åbo och ett i Rovaniemi.

Ett nytt fängelsesjukhus föreslås här innanför murarna vid Vanda fängelse.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
08.03.2023 13:32 UPPDATERAD 08.03.2023 13:37
Brottspåföljdsverket räknar med att antalet fångar ökar med åtminstone 7 procent fram till 2030. Samtidigt är många fängelsebyggnader föråldrade och i ett stort renoveringsbehov.
Dessutom är många placerade på orter som inte motsvarar dagens befolkningsstruktur, eller synen på verksamheten.
– En stor del av dem är klart belägna på fel platser, säger direktör Pauli Nieminen.
Brottspåföljdsverket föreslår att ett nytt sjukhus för fångar byggs i Vanda, invid det nuvarande häktningsfängelset där. Det skulle ha 100 platser, och ge både somatisk och psykisk vård.
I dag förs patienterna i huvudsak till Tavastehus. Det är, enligt generaldirektör Arto Kujala, tekniskt i dåligt skick. Dessutom kommer en stor del av patienterna från södra Finland.
Till Vanda skulle också psykiatriska patienter från Åbo flyttas.
Brottspåföljdsverket föreslår satsningarna för nästa regeringsperiod. På listan finns också ett nytt öppet fängelse med 130 platser till Åbo, i stället för anstalten i Käyrä. Den är från 1800-talets slut och på ett stort område som enligt Nieminen är svårt att övervaka.
Det nya öppna fängelset skulle placeras invid Starrbacka fängelse.
Även ett nytt häktningsfängelse föreslås i Rovaniemi, med 40 platser.
Dessutom vill verket att en utredning om ett nytt fängelse i Nyland görs. Placeringen anges inte mer exakt men invid goda trafikförbindelser. Det fängelset skulle kunna stå klart i början av 2030-talet, de andra i huvudsak 2027.
Personalbristen är enligt Brottspåföljdsverket stor, och önskemålet är resurser för 400 årsverken till.
Bland annat Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr har lyft fram att fångar i Finland inte har möjlighet att delta i verksamhet och rehabilitering som det är önskvärt.
Enligt Nieminen är målet nu att varje fånge ska delta i olika verksamheter 35 timmar per vecka. Det anses förbättra möjligheterna till att personerna kommer loss från kriminalitet.

ANDRA LÄSER