40 lik i makaber massgrav förbryllar i Storbritannien

Upptäckten gjordes när ett företag skulle schakta i en åker inför byggandet av ett antal seniorlägenheter utanför Buckingham i mellersta England. Bild: TT

En historisk grav med kvarlevorna från ett 40-tal personer har upptäckts i engelska Buckingham. Fyndet är uppseendeväckande, inte minst eftersom många av de begravda tycks ha dött med bakbundna händer.

Den makabra upptäckten gjordes när ett företag skulle schakta i en åker inför byggandet av ett antal seniorlägenheter utanför Buckingham i mellersta England.

Under jorden, och i relativt grunda gravar, låg kvarlevor efter vad som tros vara 42 personer, varav många bakbundna.

Något brott i vanlig bemärkelse tror man dock inte har begåtts. I stället tror arkeologer att skelettresterna härrör från anglosaxisk tid (410–1066), eller möjligen det inbördeskrig som rasade i England, inklusive områdena runt Buckingham, på 1600-talet.

Ett tredje alternativ är att gravarna tillhör "vanliga" kriminella, vars dödsstraff verkställts vid någon av de avrättningsplatser som fanns en bit därifrån.

– De grunda gravarna och det faktum att skelettens händer är bakbundna tyder på att de var fångar av något slag. Fyndet är av stor historisk betydelse för Buckingham och bör inte tystas ner, säger en ledande lokalpolitiker, Robin Stuchbury, till den populärvetenskapliga sajten Live Science.

Gravarna och skeletten ska nu analyseras av arkeologer, en undersökning som väntas ta flera månader.

Anglosaxare kallas de germanska folkstammar som migrerade till de brittiska öarna, i synnerhet dagens England, på 400-talet och dessförinnan. Den anglosaxiska eran räknas från runt 410, då romarna lämnade Britannien och anglosaxarna blev den dominerande folkgruppen, fram till 1066 då normanderna invaderade och Vilhelm Erövraren besegrade Harald Godwinsson, anglosaxarnas siste kung, vid slaget vid Hastings.

Det engelska inbördeskriget pågick mellan 1642 och 1651 och var en serie konflikter mellan det engelska parlamentet och kung Karl I och deras respektive trupper. Den senare avrättades 1649 varpå en republik under ledning av "lordprotektor" Oliver Cromwell utropades. Bara två år efter Cromwells död 1658 återinfördes monarkin.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning