Fortum vill sälja sin ryska verksamhet

Fortum planerar att dra sig tillbaka från Ryssland och försöker hitta en köpare som skulle ta över verksamheten. Namnet Fortum kommer inte att synas i Ryssland längre. Fortums tyska dotterbolag Uniper drog ner resultatet för årets första kvartal rejält.

Fortums resultat för årets första kvartal belastas av dotterbolagets Unipers optimering av sin gasförsäljning.
Fortum och Uniper har totalt tolv kraftverk i Ryssland och Fortum strävar nu efter att sälja både den egna verksamheten och Unipers ryska företag Unipro.
"Vi förbereder oss för att behärskat dra oss tillbaka från Ryssland. I första hand försöker vi hitta en eventuell köpare för den ryska verksamheten. Försäljningsprocessen rörande Unipers ryska dotterbolag Unipro hoppas vi också ska kunna fortsätta så snabbt som möjligt", säger Fortums vd Markus Rauramo i Fortums delårsrapport.
Enligt Rauramo är det en process som kan ta en tid och som också förutsätter ett godkännande från myndigheternas sida. Fortum har redan nu beslutat att sluta använda sitt företagsnamn i Ryssland.
Fortum har de senaste månaderna jobbat hårt för att minska riskerna i Ryssland, uppger Rauramo i delårsrapporten. Företaget har redan tidigare meddelat att inga nya investeringar i Ryssland görs. Inte heller finansierar Fortum längre sitt ryska dotterbolag.

Alternativa gasrutter

Fortums tyska dotterbolag Uniper är en av Europas största importörer av rysk gas och Fortum uppger i sin delårsrapport att Uniper nu i samarbete med den tyska regeringen jobbar intensivt på att hitta alternativa leveranskanaler för naturgasen. Bland de planerade åtgärderna finns en terminal för flytande naturgas, LNG, i Wilhelmshaven i norra Tyskland.
Fennovoimas beslut att säga upp avtalet med ryska Raos project om att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki är ytterligare en faktor som kommer att påverka Fortums resultat. Fortums andel av projektet är 6,6 procent.
"Energibolagen kan inte ensamma lösa den europeiska energikrisen, det krävs samarbete mellan energibolagen och samarbete mellan bolagen och regeringarna. Det är viktigt att få tydliga riktlinjer från de politiska institutionerna", säger Rauramo.
Fortum redovisar ett jämförbart rörelseresultat för årets tre första månader som ligger 438 miljoner euro på minussidan. Det kan jämföras med en rörelsevinst på knappa 1,2 miljarder under samma period i fjol. Årets resultat belastas främst av att Uniper senarelagt en del av sin gasförsäljning och av att företaget optimerar sina gasförråd inför kommande kvartal.
Rauramo gläds över att kraftproduktionen under det första kvartalet gjorde ett gott resultat.
ANDRA LÄSER