Försvarsmaktens ex-kommendör ändrar åsikt om Nato – föreslår nordiskt block inom militäralliansen

General Gustav Hägglund har tidigare varit skeptiskt inställd till ett finländskt Natomedlemskap. Nu har han vänt i frågan.– Situationen har förändrats helt i och med det idiotiska ryska anfallet mot Ukraina.

Gustav Hägglund, 83, har lämnat alla offentliga uppdrag. Han säger att han litar på att statsledningen kan fatta det bästa beslutet i Natofrågan. Bilden är från firandet av den nationella veterandagen 2018.
General Gustav Hägglund var Försvarsmaktens kommendör fram till 2001. Efter det var han aktiv i militära och säkerhetspolitiska sammanhang, och har med jämna mellanrum deltagit i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.
Efter att ha varit öppen för ett finländskt Natomedlemskap ännu i början av 2000-talet blev han senare alltmer skeptisk till att Finlands skulle gå med i den västliga försvarsalliansen.
– Det var en ståndpunkt som jag kom fram till framför allt under mina besök i de nya Natoländerna. Jag såg hur länderna gjorde slut på den allmänna värnplikten och skar ned i sina försvarsutgifter.
Hägglund besökte länderna 2001–2004 i egenskap av ordförande för EU:s militära kommitté, då länderna sökte om medlemskap i både Nato och EU.
För Hägglund är den nationella försvarsviljan den viktigaste pelaren i en nations försvar och den ville han inte att ett Natomedlemskap skulle äventyra.
– Jag var rädd att det som jag sett i de nya Natoländerna skulle smitta av sig på Finland. Där gjordes försvaret till krishanteringsstyrkor som sedan skulle kunna stödja USA:s operationer. Tanken var då att USA skulle vara tacksamt och i sin tur försvara de nya medlemsländerna.
Det hade inte varit bra för Finland, säger Hägglund.
– Viktigast är ändå att man sköter om sitt eget försvar, i Ehrensvärds anda.
Hägglund hänvisar till Augustin Ehrensvärds ord till eftervärlden vid Kungsporten på Sveaborg: "Eftervard, stå här på egen botn och lita icke på främmande hielp".
Under senare år har Gustav Hägglund varit en anhängare av den så kallade Nato-optionen där Finland samordnar sitt försvar med Nato, för att sedan snabbt bli medlem om situationen så kräver.
– Nato-optionen har varit ett trumfkort. Ryssarna har varit medvetna om att vi kan gå med i Nato om de börjar trycka på oss, och därför varit återhållsamma.
Om Finland hade gått med i Nato hade Finland förlorat möjligheten att spela med trumfkortet, säger Hägglund.
– Detsamma hade hänt om vi sagt att vi aldrig går med i Nato.
Det ryska kriget i Ukraina har nu ställt allt på ända, säger Hägglund.
– Situationen har helt förändrats i och med det idiotiska ryska anfallet mot Ukraina.
Hägglund rekommenderar nu ett Natomedlemskap för Finland, med vissa begränsningar.
– Jag skulle gärna se ett nordiskt block i Nato, och ett finländskt medlemskap i linje med Danmark och Norge.
Natoländerna Danmark och Norge säger nej till fasta utländska trupper och kärnvapen på sin mark.
Någon oerhörd brådska med Natobeslutet ser Hägglund inte. Situationen kan förändras snabbt igen.
– Det här kan också vara slutet på Ryssland som stormakt, som det ser ut nu. Och då spelar kanske Nato inte en lika stor roll som tidigare.
Rättelse 17.3. kl. 6.04: Platsen för Ehrensvärdcitatet korrigerad.

ANDRA LÄSER