Bakom splittringen i grundlagsutskottet: Rättslärda var på annan linje

Största delen av de rättslärda som hördes i riksdagen ansåg att beslutet om EU:s återhämtningsfond hade kunnat fattas med enkel majoritet.

Professor Tuomas Ojanen och justitiekansler Tuomas Pöysti.
Sylvia Bjon
28.04.2021 15:36 UPPDATERAD 28.04.2021 19:11
Mitt i regeringskrisen kom grundlagsutskottet med ett tungt utlåtande som kan ha svallvågor i Europa: Beslutet om EU:s återhämtningsfond på 750 miljarder euro, som ska finansieras med lån, är en sådan "betydande överföring" av makt till EU som kräver två tredjedelars majoritet i riksdagen, ansåg utskottet.

ANDRA LÄSER