Fallet Haavisto

"Om det vore så enkelt att grundlagsutskottet kallar in x antal experter och utskottssekreteraren var de landar – då skulle väl utskottets insats vara obehövlig, eller hur?"

Om ett av journalistikens mål är att bringa klarhet i komplicerade frågor går fallet Haavisto och grundlagsutskottet till historien som ett lågvattenmärke. Här skapades förvirring, inte klarhet.
ANDRA LÄSER