Kissa först efter lunch – Daniela Pyhäjärvis forskning visar varför vårdpersonal slutar

En anställd i hemvården har så många uppdrag på morgonen att hen kan dricka vatten först efter lunch för att inte behöva gå på toa. En annan säger att hon medvetet undviker ögonkontakt för att inte lida med patienterna.

– De vill se människan i patienten, beakta hen som en helhet, visa empati, vara närvarande, lyssna, ge tid – men de hinner inte, säger Daniela Pyhäjärvi om sjuksköterskor som överger sin egen bransch.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
27.02.2023 05:01
Flykten från vårdbranschen beror inte på lönerna i så stor utsträckning som man tidigare trott. Det visar ny forskning från Svenska Handelshögskolan. Tretton sjuksköterskor som bytt yrke efter examen uppger att det snarare är en konstant etisk stress som orsakar brist på sjukskötare i Finland.
Den enskilt största anledningen till att sjukskötare väljer bort yrket de utbildats för är att förväntningarna som byggs upp under studietiden inte infrias.
– De vill göra ett bra jobb och har en tydlig bild av hur ett gott jobb ser ut i vårdbranschen. De vill se människan i patienten, beakta hen som en helhet, visa empati, vara närvarande, lyssna, ge tid – men de hinner inte, säger forskaren Daniela Pyhäjärvi, som gjort studien tillsammans med Christina Söderberg.

ANDRA LÄSER