Han fälldes, friades och sparkades – nu talar Mikael Runeberg om Aarnioprocessen

När hovrätten var klar i juni i år hade Jari Aarnios tidigare underlydande Mikael Runebergs fängelsestraff förvandlats till dagsböter och han skulle återfå sin polistjänst. I stället fick han sparken. Hittills han själv valt att inte kommentera händelserna. Nu gör han det.

Tidigare polisen Mikael Runeberg säger att hans främsta lärdom från Aarniofallet är att poliser inte ska utreda poliser, utan att Finland borde göra som Sverige: Utse en oberoende enhet, som varken har kopplingar till polis- eller statsåklagarämbetet. Det är, menar han, särskilt viktigt då polisen fått mer befogenheter.
Det har gått mer än två år sedan vi senast satte oss ner för att under många timmar nysta upp hans roll i fallet Jari Aarnio.
ANDRA LÄSER