Biståndsrörelserna får ny paraplyorganisation

Kepa och Kehys går samman och bildar därmed en ny paraplyorganisation för folkrörelserna inom utveckling och bistånd.

Annu Lehtinen blir ordförande för Kepa tills organisationen förenas med Kehys om ett drygt halvår.
Det blev klart sedan de båda organisationernas årsmöten godkänt fusionsavtalet. Den nya organisationen ska inleda sin verksamhet och få ett nytt namn i juni 2018.
Annu Lehtinen, verksamhetsledare vid Finlands flyktinghjälp, blir ordförande för Kepa under övergångsperioden. Kepa är den klart större av organisationerna medan Kehys är biståndsrörelsernas EU-förening. Fusionen motiveras bland annat av att det numera är meningslöst att försöka särskilja EU-frågor från andra utvecklingsfrågor.
– Den nya styrelsen får ett stort ansvar. Vi har ett kritiskt halvår framför oss. Det viktigaste är att vi alla kan gå vidare som ett team, säger Lehtinen i ett pressmeddelande.
Fusionen har beretts länge och väl, och den motiveras också av att Kepa och Kehys i rätt stor utsträckning har samma medlemsföreningar. Kehys är dessutom medlem i Kepa.
ANDRA LÄSER