Det här namnet är överlägsen etta bland karlar på Åland

Mycket hårdare kamp om förstaplatsen bland kvinnonamnen än bland mansnamnen när Åland listar sina vanligaste förnamn.

Karl, Anna och Karlsson – där är de vanligaste namnen i respektive kategori på Åland.
05.11.2021 21:47 UPPDATERAD 05.11.2021 21:48
Karl är det klart vanligaste förnamnet bland männen på Åland. Det visar siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
I fjol hade 631 ålänningar Karl som sitt första förnamn. Det betyder inte nödvändigtvis att det är deras tilltalsnamn, för statistiken beaktar bara vilket som är ens första namn i ordningen.
På andra plats kommer Jan med 305 bärare. Bronsmedaljen knips av Johan, med 281 bärare.
Det vanligaste kvinnonamnet är Anna. Totalt 292 ålänningar hade det som första förnamn i fjol.
Men bland kvinnorna är det klart jämnare i toppen: det fanns 276 ålänningar som hette Maria och 210 som hette Eva.

Saga och Emma vanliga bland unga

Också om man ser på olika åldersgrupper behåller Karl sin dominans. I samtliga åldersgrupper över 20 år är Karl etta på listan.
I åldersgruppen 0-9 år är Elias etta, och i åldersgruppen 10–19 är William det vanligaste förnamnet i fjol. I dessa åldersgrupper är Karl det nästvanligaste namnet.
Bland kvinnonamnen är spridningen mycket större om man ser till olika åldrar. Anna, som alltså är det vanligaste namnet överlag, är endast det vanligaste namnet i åldersgrupperna 30–39 och 40–49 år. I de övriga åldersgrupperna hamnar namnet oftast helt utanför topp tre.
Saga är vanligast i åldern 0-9 år, Emma i åldern 10–19 år medan Ida leder namntoppen bland 20–29-åringarna.
I åldersgrupperna från 50 år och uppåt är Maria, Inger, Kerstin respektive Gunnel namnettor.

Chock på plats 10 bland efternamnen

När det gäller efternamnen har nästan inget hänt mellan åren 2000 och 2020. De första nio placeringarna i tio-i-topp-listan är helt identiska: Karlsson, Eriksson, Mattsson, Jansson, Johansson, Andersson, Gustafsson, Häggblom och Söderlund.
Däremot skakas listan om på tionde plats: Lindholm puttar ut Holmström.

ANDRA LÄSER