Åbo universitet planerar att lägga ned forskningsinstitut på Själö

Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö kan stängas till följd av omställningsförhandlingar vid Åbo universitet som pågått sedan november.

Karaktärsbyggnaden på Själö.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
30.01.2023 08:56 UPPDATERAD 30.01.2023 10:57
Åbo universitet utreder om man ska stänga forskningsinstitutet på Själö för att spara pengar, och alternativt flytta forskningsverksamheten till någon annan plats. 
Under vårvintern torde det stå klart vad stationens öde väntas bli, skriver Svenska Yle.
Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö har sedan 1960-talet bedrivit systematisk långtidsforskning av Skärgårdshavets tillstånd, under Åbo universitets ledning. Bland annat har man forskat i strömmingsbestånden i Skärgårdshavet i över 40 års tid.
Stationen på Själö samarbetar med flera forskningsinstitut, såsom Åbo Akademis biologiska station på Husö på Åland och Helsingfors universitets zoologiska station i Tvärminne.
Enligt Natur och Miljö skulle en nedläggning av forskningsstationen innebära ett hårt slag mot forskningen som synliggör den marina miljöns tillstånd i Skärgårdshavet och Östersjön. Organisationen vädjar i ett pressmeddelande till universitetets ledning om att avlysa planerna på att lägga ned verksamheten.
”Det vore ett dråpslag för den marinbiologiska forskningen om planerna på att lägga ned verksamheten på Själö blir verklighet”, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på miljöorganisationen Natur och Miljö.
”En stor del av institutets forskning är banbrytande. Institutet gick i fjol ut med en forskningsrapport som visade att strömmingen får det allt svårare att klara sig i de norra delarna av Östersjön på grund av sjunkande salthalter och minskad tillgång på strömmingens stapelföda hoppkräftor,” säger Sederholm.

ANDRA LÄSER