Tvekampen | Martin Paasi anser att han gör svenskan en tjänst genom att kräva slopad obligatorisk skolsvenska – partikamraten Sture Fjäder håller inte alls med

Samlingspartiets finlandssvenska kandidater i Nyland, Sture Fjäder och Martin Paasi är helt ense om att landets ekonomi måste fås på fötter. Men i andra frågor går åsikterna isär. Paasi vill avskaffa den obligatoriska skolsvenskan. Fjäder är av diametralt motsatt åsikt.

Sture Fjäder t.v. och Martin Paasi kandiderar för Samlingspartiet i Nyland i riksdagsvalet. Paasi bor på Skatudden i Helsingfors men drömmer om att flytta bort från huvudstaden på grund av den rödgröna dominansen i stadsfullmäktige. Fjäder flyttade i fjol från Helsingfors till Esbo eftersom han ville bo i samma valkrets där han ställer upp.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
09.03.2023 05:00 UPPDATERAD 15.03.2023 15:25

ANDRA LÄSER