Global uppgång gynnar ekonomin

Den ena banken efter den andra skriver upp sin prognos för Finlands ekonomiska tillväxt i år. Men samtidigt höjs ett varningens finger, de strukturella problemen finns kvar och uppgången kan bli kortvarig.

15.06.2017 04:35
I går var det Handelsbankens tur att ge sin syn på Finlands ekonomiska utveckling den närmaste framtiden. Likt Aktia, Nordea, Finlands Bank och några till räknar Handelsbanken med en bättre ekonomisk tillväxt i år än vad man tidigare förutspått. Banken hör med sina 2,7 procent i år till dem som tror på den starkaste tillväxten.
– Det är det starka första kvartalet då både den inhemska efterfrågan och utrikeshandeln vuxit som får alla att dra samma slutsats, säger Handelsbankens chefsekonom Tiina Helenius.
Hon konstaterar att uppgången har sitt ursprung i den globala konjunkturen som pekat uppåt och i Europeiska centralbankens (ECB) monetära politik som hållit räntenivåerna låga. Åtgärder på hemmaplan som till exempel konkurrenskraftsavtalet hade inte haft någon effekt utan global draghjälp, konstaterar hon.
Tillväxten kommer att vara som kraftigast i år för att nå sin kulmen 2019 för att sedan mattas av igen, spår Handelsbanken.
Helenius varnar för att bli för bekväm med tillväxtsiffrorna. Hushållens skuldsättning har ökat och mycket av den ökande konsumtionen är byggd på skuld, påpekar hon. Och även om exporten nu ökar så är bytesbalansen fortfarande negativ. Det är farligt att låta sig bli för bekväm.
– De strukturella förändringarna måste göras och vid höstens löneförhandlingar gäller det att ha is i magen. Skattelättnader är ett bättre sätt än löneförhöjningar att öka hushållens köpkraft, säger hon.

Starten från jumboplats

Finlands ekonomi växer nu snabbare än i övriga länder inom euroområdet, men Helenius påminner om att startnivån var väldigt låg, vi har länge innehaft jumboplatsen bland euroländerna då det gäller ekonomisk utveckling. Bnp ligger alltjämt på en nivå som är cirka 4 procent lägre än toppnivån i slutet av 2007.
Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen varnade då banken presenterade sin prognos tidigare i veckan även han för att tro att den ekonomiska tillväxten nu innebär att problemen skulle vara lösta. På Liikanens lista över åtgärder finns bland annat att öka produktiviteten, att förbättra sysselsättningen och att balansera de offentliga finanserna.
Helenius påpekar att inflationstrycket under de kommande åren är begränsat och det ger inte ECB några möjligheter att strama åt penningpolitiken. När räntan förblir negativ finns det få möjligheter att spela med den. Inte heller i USA tror hon på några stora räntehöjningar från centralbanken Fed.
Handelsbanken spår att sysselsättningsläget i Finland förbättras i år och nästa år, men att arbetslösheten 2019 fastnar på en nivå runt 8 procent.

Olika prognoser för 2017

Aktia 1,9 procent
Danske Bank 2,8 procent
Finlands Bank 2,1 procent
Handelsbanken 2,9 procent
Nordea 3,0 procent
OP 2,3 procent

ANDRA LÄSER