Varför inte möjligt stänga av vissa bankkortsfunktioner?

I en tid då inte minst Nordea drabbats av bedrägerier fattar jag inte logiken i att inte ge sina kunder en chans att stänga av funktionen för kontaktlös betalning!

Jag är svensk, men bosatt i Finland sedan cirka tio år. I Sverige har jag konton och bankkort hos både Swedbank och Handelsbanken. Korten har möjlighet till kontaktlös betalning, men jag har valt att utnyttja möjligheten de erbjuder – hos Handelsbanken i internetbanken och hos Swedbank via telefon till kundtjänst – att stänga av funktionen för kontaktlös betalning.
Det känner jag mig säker och trygg med, i jämförelse med risken att ett tappat (eller stulet) kort kan brukas av vem som helst, innan jag eventuellt lägger märke till att det är tappat eller stulet. I dag fick jag med posten, av finska Nordea, ett nytt bankkort, ett Visa Electron-kort med kontaktlös betalning installerad i kortet. Då jag inte vill ha den ringde jag Nordea, för att få den avstängd. Svaret var att det inte är möjligt!
Visserligen beklagades detta, som det verkade, starkt av Nordeas representant, som också berättade att "du inte är den första som klagar på detta". Men det fanns inget för honom att göra, då finska Nordea ännu inte erbjuder möjligheten att stänga funktionen.
I en tid då inte minst Nordea drabbats av bedrägerier, vilka fått banken att i stort sett ständigt starkt varna sina kunder för att öppna e-post eller sms eller svara på telefonsamtal, som påstås komma från banken, fattar jag inte logiken i att inte ge sina kunder en chans att stänga av funktionen för kontaktlös betalning! Detta påpekade jag i samtalet, naturligtvis.
Det rimmar inte vare sig med förnuft eller med banketik att banken ena stunden kräver yttersta försiktighet från kunden eller att banken varnar för konsekvenserna i form av till exempel kundens egna eventuella kostnader vid oförsiktig hantering av sitt bankkort och att banken samtidigt tvingar en kund som vill äga ett bankkort att ha en funktion på kortet, som vid förlust av det innebär en helt uppenbar risk att obehöriga köp görs, tack vare just den – icke avstängbara – funktionen!
Dessutom, på grund av covid-19, har Nordea höjt gränsen för kontaktlös betalning, som nu ligger på 50 euro. Inget hindrar naturligtvis att en oärlig person som kommit över kortet, innan dess ägare är medveten om att det tappats eller stulits och hinner spärra kortet, kan göra ett antal olika köp, upp till maximisumman.
Andra banker låter sina kunder välja om de vill eller inte vill ha kontaktlös betalning. Det är alltså ett annorlunda val finska Nordea gör då funktionen med tvång är på, och därmed utsätter bankens kunder för en potentiell, och onödig, risk.
Det behövs fokus på Nordeas beslut att inte låta den kontaktlösa betalningsfunktionen kunna stängas av kunden!

Dan Franck,

Vanda

ANDRA LÄSER