Rekordmånga utryckningar för den frivilliga sjöräddningen

Enligt Sjöräddningssällskapet gjorde den frivilliga sjöräddningen i somras 20 procent fler utryckningar jämfört med föregående sommar.

De brådskande utryckningarna uppgick år 2020 till 675. Den frivilliga sjöräddningen räddade sannolikt 41 människoliv, skriver Sjöräddningssällskapet.
År 2020 utförde den frivilliga sjöräddningen sammanlagt nästan 2 170 räddnings- och hjälpuppdrag. Det är första gången någonsin som uppdragen överskrider 2 000, skriver föreningen Sjöräddningssällskapet i ett pressmeddelande.
I jämförelse med året 2019 är ökningen 20 procent. Sjöräddningssällskapet skriver att även om de flesta utryckningarna var av mindre allvarlig karaktär, ökade också antalet allvarliga nödsituationer märkbart.
De brådskande utryckningarna uppgick till 675 och den frivilliga sjöräddningen räddade sannolikt 41 människoliv. Totalt fick nästan 4 300 personer och 1 900 farkoster hjälp.
Enligt föreningen var verksamheten som livligast på Finska viken där nästan en tredjedel av alla utryckningar skedde. Hela 25 procent av alla utryckningar gjordes vid Päijännes och Kumo älvs vattenområden. Skärgårdshavets andel uppgick till 17 procent och den sammanlagda andelen för Bottniska viken och norra Finlands uppgick till cirka 6 procent.
Flest uppdrag – nästan 190 – utförde Helsingfors sjöräddningsförening.
ANDRA LÄSER