HUS infektionsläkare: Med den här ökningstakten närmar vi oss Sverige

Coronafallen i Nyland steg med 30 procent över en natt.– Med den här ökningstakten närmar vi oss samma situation som Sverige där alla fall inte längre går att spåra, säger HUS-överläkaren Asko Järvinen.

HUS-överläkare i infektionssjukdomar, Asko Järvinen, har händerna fulla med att förhindra att coronaviruset börjar spridas okontrollerat. "Vi försöker köpa tid så att vi inte hamnar i samma situation som Italien", säger Järvinen.
Antalet coronasmittade fortsätter öka. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, rapporterar om elva nya fall, sex kvinnor i arbetsför ålder, fyra män i arbetsför ålder och ett barn som alla nu är isolerade i sina hem.
I och med de nya testresultaten ökade antalet konstaterade coronafall i Nyland över en natt med hela 30 procent. Totalt har 32 personer inom HUS område konstaterats ha covid-19.

Värsta smitthärdarna: Italien och Österrike

– Så gott som samtliga nya fall härstammar från personer som har besökt Alpområdet, antingen norra Italien eller Österrike, säger Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid HUS.

Hur skulle du beskriva situationen för tillfället?

– Vi ser att antalet fall ständigt ökar. Än så länge klarar vi av att spåra smittkedjorna och på så vis begränsa spridningen. Men med den här ökningstakten närmar vi oss så småningom samma situation som Sverige. Där kan man inte längre spåra smittkedjorna och i det läget är det inte längre någon idé att testa alla misstänkta fall, säger Järvinen till HBL.
Förklaringen till varför det kan bli aktuellt att byta teststrategi hänger ihop med att det den dag viruset börjar spridas fritt, inte längre går att begränsa smittspridningen med hjälp av test, säger Järvinen.

"Kapaciteten räcker inte till för att testa alla"

– I det skedet räcker inte testningskapaciteten längre till för att testa alla misstänkta fall. Då övergår man till att endast testa de patienter som behöver tas in på sjukhus. Men vi är inte där än, säger Järvinen.

Betyder det att skolkarantäner och motsvarande åtgärder slopas den dag viruset börjar spridas okontrollerbart?

– Det måste vi ännu fundera på. Så länge det har någon effekt är det alltid vettigt att försöka begränsa smittspridningen. Det är ett sätt för oss att köpa tid och trygga våra möjligheter att ta hand om andra patientgrupper. Får vi en bred och okontrollerad smittspridning, hamnar vi lätt i samma situation som Italien där sjukvården befinner sig i kris.

Ser du någon risk att Finland går samma öde till mötes som Italien?

– Knappast.

ANDRA LÄSER