Familjer kan snart få välja skola i Helsingfors

Familjer med barn som bor växelvis på två adresser ska själva få välja vilken närskola som passar dem bäst. Det anser fostrans- och utbildningsnämnden i Helsingfors, som återremitterade tjänstemännens förslag till ny beredning.

Barn som har två hem kan snart få välja närskola i Helsingfors, om utbildningsnämnden får som den vill.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
22.11.2017 15:42 UPPDATERAD 22.11.2017 15:43
Nämnden behandlade under sitt möte i tisdags en motion om att permanent boende på två adresser skulle godkännas som grund för elevupptagningen. Staden är uppdelad i elevupptagningsområden, och utifrån dem anvisas alla grundskoleelever en egen närskola. Vill man gå i en annan skola kan man ansöka om lov på basis av skolväg eller syskonskap, och då få börja i en annan skola – om det finns plats. Att barn kan bo lika mycket på två adresser känner inte systemet, eftersom det utgår från befolkningsregistret där en person bara kan ha en officiell adress.
I beredningen hänvisar man bland annat till detta, och till att förutsägbarheten skulle försämras om familjer där barn bor växelvis på två adresser skulle få välja skola. Då skulle lokalerna inte utnyttjas optimalt, och dessutom skulle systemet vara orättvist då vissa familjer fick välja, anser beredningen.
Det anser inte nämnden, som vill se en ny modell där föräldrarna kan välja endera närskolan för sitt barn utifrån vad som passar familjen bäst. Nämnden återremitterade också ett förslag om skolskjutsar för barn med särskilda behov, och vill att staden utreder hur skjutsarna kunde ordnas från två adresser då barnet bor växelvis hos bägge föräldrarna.

ANDRA LÄSER