Magmas mandat kan inte räcka till

Det kräver samordning av många olika slags aktörer att stärka strukturerna för det svenska i Finland.

Ett exempel på en framgångsrik tankesmedja är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i Sverige. SNS definierar sitt uppdrag som att översätta aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Förutom att tankesmedjan initierar forskningsprojekt nätverkar den sig genom hela samhället. Med den framförhållning SNS har finns ingen risk att det svenska näringslivets röst blir ohörd i samhällsdebatten.

ANDRA LÄSER