Nu blir det böter om man vägrar coronatest vid gränsen

Riksdagen har godkänt en lag som ska göra det lättare att kontrollera inresor till Finland. Samtidigt blir det straffbart att vägra ta ett coronatest vid gränsen.

Riksdagsledamot Timo Heinonen (Saml) ville veta hur problemet med den pinsamma tekniska missen i vårdreformen ska åtgärdas i plenum på fredagen.
02.07.2021 15:20
Riksdagen godkände på fredagen en temporär ändring i lagen om smittsamma sjukdomar. Den temporära ändringen är i kraft till den 15 oktober och reglerar inresor till Finland.
Frågan om inresor till Finland har visat sig vara förvånansvärt komplex. Hittills har inresorna reglerats med hjälp av ett potpurri av regler, lagar och förordningar som endast ett fåtal människor har förstått. Tanken är att regleringen nu ska bli enklare och effektivare.
Endast utländska medborgare kan nekas inresa till Finland. Finländare har alltid rätt att komma och gå precis som de vill. Både finländare och utländska medborgare måste ändå följa reglerna för inresor.
Det nya i den temporära lagändringen är användningen av coronaintyg. Personer som har ett intyg på att de är fullt vaccinerade, att de tillfrisknat efter en covid-19-infektion under de senaste sex månaderna eller att de testat negativt för coronaviruset högst 72 timmar före ankomsten tillåts komma in i landet.
De som kommer till landet utan ett dylikt intyg bör coronatesta sig en gång vid gränsen och en annan gång 72–120 timmar efter ankomst. Personer som kommer till landet med en ofullständig vaccinserie – det vill säga, personer som fått endast en av två doser – slipper coronatest vid gränsen men bör också testa sig 72–120 timmar efter ankomst.
Kravet på coronaintyg gäller inte barn som är födda 2005 eller senare.
Kravet gäller heller inte diplomater och deras familjemedlemmar, förare inom transportbranschen, personer som jobbar inom vissa samhällskritiska yrken, transitpassagerare på flygplatser, tullens anställda vid gränsen mellan Finland och Norge samt personer som kommer från länder där coronaviruset inte längre utgör ett stort problem.
Regeringen kommer senare att ge en lista på länder med fritt inträde till Finland. Dylika listor har funnits även tidigare, till exempel på Gränsbevakningsväsendets webbplats.
EU anser att alla Schengenländer med en coronaincidens på mindre än 50 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen är dylika fria länder. Finland anser att gränsen är mindre än 25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn.
EU:s coronaintyg är ett exempel på ett godkänt coronaintyg, men även andra pålitliga intyg accepteras.
En annan nyhet i lagändringen är att det blir straffbart att vägra ta ett coronatest vid gränsen. En vuxen person som vägrar ta ett coronatest vid gränsen ska dömas till böter.

Pinsam miss av regeringen

Den temporära lagändringen väckte en del debatt i plenum innan omröstningen, även om ärendet i princip behandlats färdigt redan tidigare.
Flera riksdagsledamöter tog upp en teknisk miss som ingår i vårdreformen som godkändes nyligen. På grund av ett skrivfel i lagtexten upphävdes folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård den 1 juli, det vill säga i torsdags.
Folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård är två centrala lagar som reglerar vården i Finland. Tanken var att de skulle vara i kraft fram tills ansvaret för organiserandet av vården övergår till välfärdsområdena år 2023.
Missen innebär att Finland för närvarande saknar juridisk grund för organiserandet av vissa centrala vårdfunktioner.
I och med att den temporära ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar hänvisar till både folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård ville flera riksdagsledamöter veta hur problemet ska lösas.
–  Den här lagen som vi nu ska godkänna syftar till lagar som är upphävda. Det vore intressant att veta hur man ställer sig till detta, säger Timo Heinonen (Saml).
Mari-Leena Talvitie (Saml), Mia Laiho (Saml) och Arja Juvonen (Sannf) var av samma åsikt.
Riksdagens talman meddelade efter plenum att felet kommer att åtgärdas och att det inte kräver en ytterligare behandling i riksdagen.
Fredagens plenum var vårens sista plenum. Nu tar riksdagen sommarlov och återvänder inte till arbetet förrän den 7 september klockan 14.

ANDRA LÄSER