Lagrad konstsnö ska råda bot på miserabla vintrar – avgifter kan införas för skidåkare

För att trygga skidåkningens framtid i södra Finland måste produktionen och förvaringen av konstsnö förbättras. För skidåkaren kan konstsnöspåren börja kosta. Det var budskapet under Skidförbundets snöseminarium i Vanda, som hölls medan regnet duggade utanför.

Grått och gyttjigt. Så här såg spåret ut i Håkansböle i Vanda veckan före tävlingarna.
Vintern 2019–2020 har hittills visat skidåkningsentusiaster i södra Finland en sällsynt lång och ful näsa. Något snötäcke att tala om har aldrig lagt sig.
Likt djuren på savannen som samlas vid leriga vattenhål under torrtiden har de mest inbitna skidåkarna trängts och förargat varandra på de korta, konstgjorda spår som skickliga funktionärer stampat fram trots att vädergudarna vänt dem ryggen: cirka 500 meter i Svedängen i Helsingfors, 1,4 kilometer i Oitans i Esbo kring mitten av januari.
Andra flyr upp till Lappland, Kajanaland och Norra Karelen där det alltjämt finns jämförelsevis tjocka drivor. Men ett ökat resande norrut kan på sikt förvärra klimatuppvärmningen.
I Håkansböle i Vanda lyckades staden och den lokala skidföreningen iståndsätta en slinga på 2,5 kilometer, som gjorde det möjligt att ordna de planerade cuptävlingarna i längdåkning. Med darr på ribban.

Vintern sviker

Situationen oroar Skidförbundet, som höll ett åtgärdsseminarium i Vanda på onsdagen. Utgångspunkten för mötet var klar: längdåkningen som idrottsgren och hobby kan inte längre förlita sig på naturliga vintrar. Och skidåkare ska inte tvingas göra dyra resor norrut. Alltså måste man vässa metoderna för att upprätthålla fler skidspår på konstgjord väg.
– Problemet gäller inte bara södra Finland, utan också mellersta Finland och kusttrakterna, säger Eero Hietanen, grenchef vid Skidförbundet.
Skidåkningens rötter går djupt: närmare 40 procent av finländarna åker skidor minst en gång per år, enligt uppgifter på seminariet. Spåren upprätthålls ofta med talkokrafter, och uppslutningen var stor under seminariet där många aktörer från olika delar av landet delade med sig av sina erfarenheter.
– Det gäller att producera så mycket snö som möjligt med snökanoner när det är köldgrader, och sedan förvara snön över sommaren under ett tjockt lager sågspån. Helst så nära spåret som möjligt för att minska transporterna. Då ska en fyra månader lång säsong från december till mars vara möjlig, säger Hietanen.

Är det ekonomiskt förnuftigt att ge vintergrenar konstgjord andning om vintrarna fortsätter så här?

– I högsta grad. Skidåkningens värde kan mätas på många sätt: motion, hälsoeffekter, toppidrott, föreningsverksamhet, naturhobby.

Tvingas betala?

Hietanen öppnar samtidigt för avgifter för den som vill använda konstspåren, för att täcka upprätthållningskostnaderna.
– Det kunde till exempel handla om engångsbiljetter på 10 euro, eller säsongskort för 30–100 euro, säger Hietanen.
Bland annat i Kuopio har man experimenterat med biljetter på 10 euro per dag för Puijo konstsnöspår, och enligt Saku Kekäläinen, chef för idrottstjänster, har erfarenheterna varit positiva.
Enligt Skidförbundets egen undersökning skulle många skidåkare vara redo att betala för att åka på konstsnöspår. Jarmo Luuri, ordförande för längdåkningens ledningsgrupp, benade ut kostnaderna närmare.
– Det handlar om kostnader för bland annat sågspån, el, vatten, traktorer, snökanoner och andra spårmaskiner. Men priserna får inte bli så höga att de avskräcker hobbyåkare.
Snökanonen i Oitans i Esbo tar vara på en kort köldknäpp och arbetar för fullt.
Luuri betonade också vikten av att undvika tabbar i arbetet med konstsnön.
– Snön ska produceras på ett tillräckligt kallt underlag och hållas tät och ren. Snökanonerna får inte ställas i motvind. Sågspånslagret man lägger på ska vara 30–40 centimeter tjockt, och samma sågspån går bra att återanvända, säger Luuri.
– När snön breds ut är det alltid bättre att göra ett kort spår med tjockt snölager, än ett långt och tunt spår, slår han fast.
Vid Vuokatti idrottsinstitut ordnas kurser i snöhantering i år, framhöll träningscenterchef Jyri Pelkonen, som själv tidigare tävlat i nordisk kombination.
Skidförbundets verksamhetsledare Ismo Hämäläinen efterlyste mer samarbete mellan olika aktörer: kommuner, föreningar och företag. Målet är att iståndsätta fler, varierade konstspår med banprofiler som kan tjäna många olika ändamål: proffsträning, nybörjarkurser och fritidsmotion.

Rullskidor på uppgång

Förbundet drar också en lans för rullskidåkningen. I hela landet finns för närvarande ett tiotal banor för rullskidåkning, enligt Jarmo Luuri.
– Vi borde bygga fler banor, gärna på samma platser som vinterspåren, så att rullskidåkarna inte tvingas ge sig ut i trafiken, säger han.
Veli-Matti Kallislahti, idrottschef vid Vanda stad, talade för mer samarbete mellan Vanda, Esbo och Helsingfors. Han betonade fördelarna med att applicera konstsnön direkt på spåret genom att gräva ned vatten- och elledningar precis bredvid spåret. Systemet har redan införts på flera håll, bland annat i Svedängen.
Det har också stor betydelse om man använder kranvatten, som i Svedängen, eller naturvatten som i Oitans, där vattnet tas ur Bodom träsk. Naturvattnet är kallare, vilket gör processen mer effektiv.
Samtliga metoder är alltjämt i hög grad beroende av köldgrader, som varit sällsynta i år. Den positiva Nordatlantiska oscillationen har fört med sig milda, västliga och sydvästliga luftströmmar.
Alldeles i slutet av Meteorologiska institutets tiodagarsprognos syntes en liten ljusning för skidåkarna: kvicksilvret kan sjunka under noll mot slutet av nästa vecka.
Snön fördelar sina gracer ojämnt. I Sodankylä har det fallit ovanliga mängder snö den här vintern.

ANDRA LÄSER