Hela 70 procent av de språk som talas i Sápmi kan jag varken läsa, skriva eller förstå

"Vill vi ha gränslöshet i Sápmi, vill vi ha ett starkare samband över riksgränserna, är medier och journalistik sättet att gå framåt."

28.10.2021 21:15
Det sägs att den enstaka händelse som påverkat samerna i Finland mest är då riksgränserna mellan Norge, Sverige och dåvarande storfurstendömet Finland drogs. Det var då, under 1800-talets gång som samerna var tvungna att välja vilket land de skulle stanna i. Gränserna påverkade allt – de bröt upp gamla gränser mellan samernas egna självstyrelseområden siidan, och tvingade den traditionella renskötseln att separeras så att man inte längre kunde föra renen över gränsen till havet och tillbaka till skogarna. Hela släkter kunde splittras då familjer valde att stanna på någondera sidan av gränsen.
Nu för tiden påverkar gränserna fortfarande, på ett mer invecklat sätt. Nu är gränserna inte längre bara ett staket i marken. Nu för tiden är gränserna också sociala. När man lever som ett folk tvärs över fyra staters riksgränser är det oundvikligt att skillnader så småningom börjar uppstå. Den viktigaste skillnaden är förstås språket. Alla samer kan inte samiska, utan talar finska, svenska, norska eller ryska. Om man kan samiska, behöver det inte betyda att man förstår någonting på ett annat samiskt språk. Dessutom påverkas våra dialekter av majoritetsspråket, vilket i sin tur syns i ordval, lånord, idiom och så vidare. Vill du kunna kommunicera med absolut vilken same som helst i världen bör du alltså kunna över ett dussin språk för att fullständigt förstå allting.
Om man behöver ett dussin språk för att kunna kommunicera med vilken same som helst, vad krävs från medierna för att kunna skapa innehåll åt hela den samiska publiken? Språkkunnighet kräver det ju, förstås. Men det kräver också en hel del människor som helt enkelt håller koll på vad som händer i ett område vars areal är större än hela Finland. Det kräver politiska kunskaper om maktstrukturer och partipolitik på både en nationell och en lokal nivå, för att förstå varför beslut fattas som de görs. Det kräver kunskaper om skillnader i rättighetsnivåer och hur det påverkar samernas kultur, allt från renskötsel till möjligheter att få undervisning på sitt språk. Allt detta tänkte jag på när jag lyssnade på diskussionerna på den Samiska mediefestivalen, som ordnades för ett par veckor sedan.

ANDRA LÄSER