10 små jordbävningar ruskade om Kouvola tidigt på söndagen

Marken i Kouvola i Kymmenedalen skakade flera gånger tidigt på söndagsmorgonen. Skakningarna var nästan för små för att en människa ska reagera på dem, men föranledde trots det samtal till räddningsverket.

Kouvola är byggd på ett område med granitsten av typen rapakivi. Små jordbävningar förekommer relativt ofta i den delen av Kymmenedalen.
SPT
03.01.2021 12:01
Flera små jordbävningar ägde rum i jordskorpan i höjd med Kouvola tidigt på söndagsmorgonen. Enligt Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet skedde den första jordbävningen klockan 2:49 medan den starkaste jordbävningen skedde klockan 4:48.
Den starkaste jordbävningen hade magnituden 2,0. Jordbävningar av den magnituden kan vara svåra att upptäcka utan mätutrustning.
Magnitudskalan är logaritmisk, vilket innebär att den ökar exponentiellt. En jordbävning av magnitud 3,0 är tio gånger så stark som en jordbävning av magnitud 2,0 medan en jordbävning av magnitud 4,0 är hundra gånger så stark.
En serie av små jordbävningar drabbade Kouvola tidigt på söndagsmorgonen den 3 januari 2021.
Fram till klockan 7 på söndagsmorgonen hade institutets mätutrustning registrerat 10 jordbävningar. Trots att jordbävningarna var små var det flera i Kouvola trakten som kontaktade räddningsverket på grund av dem.
Kouvola ligger i östra Finland, ungefär halvvägs mellan Helsingfors och Villmanstrand, i Kymmenedalen. Staden är känd för sin brutala arkitektur och är byggd på ett rapakivigranitområde för vilket serier av små jordbävningar är typiska.
Rapakivigranit är en slags röd-svart granit som används bland annat inom bygg- och begravningsindustrierna.
Seismologiska institutet har tidigare registrerat serier av jordbävningar i Kouvolatrakten i Kuusaanlampi, Anjalankoski och Lappträsk. Institutet har ett välutvecklat nät av mätutrustning i området.

ANDRA LÄSER