Finland får ny stor vindpark i Lestijärvi

Det svenska företaget OX2 bygger i samarbete med tre finska energibolag en vindpark på 455 megawatt i Lestijärvi i mellersta Österbotten. Parken blir den största hittills i Finland.

Samma svenska företag som bygger i Lestijärvi har redan en vindpark i Jouttikallio norr om Seinäjoki.
Katarina Koivisto
19.11.2021 10:15 UPPDATERAD 19.11.2021 11:34
Det är energibolaget Kymppivoima och de lokala energibolagen i Uleåborg och Kuopio som tillsammans med OX2 förverkligar den nya vindkraftsparken.
Parken blir inte bara Finlands största utan hör också till de större landbaserade vindparkerna som börjat byggas i Europa i år.
Vindparken i Lestijärvi ska bestå av 69 vindkraftverk på ett 8 000 hektar stort område. Byggnadsarbetet börjar genast och klar ska vindparken enligt beräkningarna vara i slutet av 2024. Den årliga produktionen beräknas vara cirka 1,3 terawattimmar eller så stor att den kan förse 228 000 hushåll med deras årliga elbehov.
Produktionen motsvarar i så fall omkring två procent av den finländska elförbrukningen i fjol.
Byggnadskostnaden beräknas vara 650 miljoner euro.
– Det är frågan om ett projekt på marknadsmässiga villkor, vindkraften har inte behövt några subventioner för att vara konkurrenskraftig på många år, säger Teemu Loikkanen, landsdirektör för OX2 i Finland.
Loikkanen påpekar att Finland ligger lite efter till exempel Sverige då det gäller byggande av vindkraft, men han ser vindkraften som en viktig förnybar energiresurs. Nu byggs ändå vindkraften i Finland ut snabbt.
– Det kommer att behövas mycket el i framtiden när samhället blir allt mer elintensivt, där har vindkraften en viktig roll att spela, säger Loikkanen.
OX2 bygger vindparken som en totalentreprenad och överlämnar den sedan till energibolagen. När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning med ett 15-årigt avtal.
Det svenska företaget kommer också att bygga nätinfrastruktur för att ansluta vindparken till elnätet. Projektet kommer att sysselsätta lokala entreprenörer.
OX2 har vid sidan av projektet i Lestijärvi 71 vindkraftverk med en total effekt på 376 megawatt under uppförande i Finland.

ANDRA LÄSER