Sture Fjäder i insändare: Finland behöver en inkomstskattereform

Skatteförvaltningen. Genbild. 
01.12.2022 17:18 UPPDATERAD 02.12.2022 10:01
Finlands skattegrad är hög och skatten på inkomster är speciellt höga. I Finland beskattar vi kunnande, det vill säga hjärnor och i överlag allt arbete mycket hårt. Det här är fel och orättvist. Människorna bör själv få hålla en större del av sina inkomster. Det här bör rättas till genom att göra en stor inkomstskattereform.
Vi kan väl jämföra oss med Sverige. Skatten på arbete är lägre i Sverige. Om inkomsten är 3 600 euro så är skattegraden 25 procent i Sverige och i Finland 31 procent. På en inkomst på 5 600 euro är skatten i Sverige 33 procent och i Finland 38 procent. För en högre inkomsttagare som förtjänar 12 000 euro är skatten i Sverige 45 procent och i Finland 49 procent. Skillnaden är alltså 4-6 procent beroende på inkomstnivå.
Inkomstskatten i Finland bör först sänkas till Sveriges nivå och därefter till EU-medelnivå. En sänkning med 1 procent i den statliga inkomstskattetabellen kostar 600 miljoner euro. Under nästa regeringsperiod bör inkomstskatten överlag sänkas med tre miljarder euro. Sedan kan man fortsätta i samma riktning efter valet 2027.
Skatten på tilläggsarbete, det vill säga marginalskatten, är mycket hög i Finland. Som exempel kan vi ta inkomster på 3 000 och 4 000 euro. Marginalskatten är 47 procent och därtill kommer 8-9 procent i olika sociala avgifter. Det betyder att inkomsttagaren får under hälften av varje 100 euro som han eller hon förtjänar förutom sin lön. Det är dags att sänka marginalskatterna rejält. Ett första mål kunde vara att sänka den högsta marginalskatteprocenten till 40 procent. När man nått det kan man fortsätta.
En sänkning av marginalskatten är också en stor sysselsättningsfråga. Vi behöver mera arbetstimmar, inte mindre. Vi har många som gått i pension som kanske skulle vilja återgå till arbetslivet för en kortare tid eller göra deltidsarbete. Nu är det inte lönsamt för marginalskatten är så hög. Nu får man förtjäna ungefär 900 euro per månad skattefritt. Efter det är tyvärr beskattningen för pensionärer strängare än för arbetstagare. Det bör rättas till.
År 2012 infördes så kallade straffskatter för löntagare och pensionärer. De skulle vara till fälliga, men är fortfarande kvar. Löntagare betalar en extra straffskatt på 2 procent på inkomster som överstiger 82 900 euro per år. Motsvarande skatt för pensionärer är 5,85 procent på en pension som överstiger 47 000 euro per år. Dessa människor betalar redan nu mycket skatt och gör rätt för sig i finansieringen av välfärdssamhället. Nu är det dags att avskaffa straffskatterna.
Om Finland på riktigt skall kunna tävla om kunskapsarbete, sådant arbete som man betalar högre ersättningar för, måste skatten på arbete och inkomster sänkas.Våra konkurrentländer är betydligt konkurrenskraftigare och har en lägre beskattning. Nu har vi ett välfärdssamhälle vi inte längre klarar av att finansiera. Vi finansierar normala välfärdstjänster och inkomstöverföringar med lån. Så kan vi inte fortsätta. Behöver vi allt det vi nu håller i gång? Mitt svar är nej. Det är dags att människorna i högre grad tar ansvar för sig själv och sina anhöriga. Vi skall naturligtvis ta hand om de svaga, men ett sådant här dyrt inkomstöverföringssystem orkar vi inte längre finansiera.
Mitt förslag till skattereform kunde finansieras genom att göra sysselsättningspolitiken tuffare och åtgärderna mera bindande. En hållbar princip är att alla friska människor i arbetsför ålder bör försörja sig genom arbete. Annat accepteras inte. En sysselsättningsökning på1 procent ger en miljard i inkomster för samhället. Genom att höja sysselsättningsgraden med 4 procent kan vi väl göra den skattereform jag föreslår. Finansiering kommer även genom att på alla sätt förstärka marknadsekonomin. Det ger tillväxt och nya jobb.
I politiken bör det finnas skillnader och alternativ. Jag skulle rejält sänka skatterna.
Sture Fjäder, ekonomie magister, politices kandidat, ordförande, Borgerlig samling

ANDRA LÄSER