Så många liv räddade vaccinet i höstas i Finland

Vaccinen räddar oerhört många, men inte alla.

Covid-19 drabbar inte oss jämlikt: Åldern är den överlägset största risken för dödsfall som en följd av en infektion.
ANDRA LÄSER