Svenska Yle berett att begränsa utbud på webben – HBL gläds åt jämnare spelplan

Regeringen vill begränsa Yles textinnehåll på webben, också på svenska, för att respektera EU:s regler om konkurrens. Hufvudstadsbladets chefredaktör gör tummen upp och Svenska Yle säger sig vara redo för förändringen.

I dag har Yle en konkurrensfördel då bolaget finansieras genom en medieavgift i samband med beskattningen. Kommersiella medier, som Hufvudstadsbladet, är beroende av annonsintäkter och prenumerationsavgifter. Till vänster Johanna Törn-Mangs, som är direktör på Svenska Yle. Till höger Susanna Landor, chefredaktör för HBL.
Regeringen föreslår att Rundradiolagen ska ändras så att det textinnehåll som Yle publicerar på webben i högre grad ska kopplas till bolagets audiovisuella material. Förslaget går till riksdagsbehandling nästa år.

ANDRA LÄSER