Inga magiska trick när Sanna Marin höll sitt första linjetal som partiordförande

Utbildning, klimat och etisk sysselsättning är de teman som Sanna Marin lyfter upp som ordförande för Socialdemokraterna. De handgripliga sysselsättningsåtgärderna lyser med sin frånvaro.

Socialdemokraternas nyvalda ordförande, statsminister Sanna Marin, höll sitt första linjetal som partiledare på måndagen.
Det var inga nyheter som den nyvalda ordföranden för Socialdemokraterna, statsminister Sanna Marin, serverade under sitt linjetal på måndagen. Regeringens sysselsättningsåtgärder har varit på allas läppar de senaste veckorna och Marin väntades ge sin syn på hur sysselsättningen ska höjas.
– Utbildningen har en enorm påverkan på människornas framtid, sysselsättning, ekonomiska situation och hälsa.
– Vi behöver kontinuerligt lärande så att arbetstagare och jobb kan mötas.
Den förlängda läroplikten är en vital del av Marins svar på hur sysselsättningen ska ökas. Hon tar stöd i undersökningar som visar att ungas utbildningsgrad allt mer påverkas av föräldrarnas utbildning. Hon ser att den framtida vinsten kommer i att inga unga blir utan utbildning.
– Andra stadiet blir det grundskolan är i dag.
Den familjeledighetsreform som för tillfället är på remissrunda, är enligt Marin en av regeringens viktigaste åtgärder för att stärka jämställdheten och välbefinnandet inom arbetslivet.
– Det här är viktigt för att förbättra kvinnors position på arbetsmarknaden och männens position i familjelivet. Alla drar nytta av jämställdheten.
Marin lyfter också upp en avgiftsfri småbarnspedagogik som ett sätt att öka sysselsättningen. Det ska bli lättare att arbeta deltid, och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att arbeta ska förbättras. Det här är några av Marins ledstjärnor i debatten.

Schyssta jobb för alla

Människohandel och oetiska arbetsförhållanden tog den nya partiordföranden kraftigt ställning mot.
– Vi måste hitta och använda alla medel som finns för att få ett slut på sådan ekonomisk exploatering. Vi måste effektivt ta itu med underbetalda jobb genom administrativa sanktioner och fackföreningarnas kollektiva åtgärder. Flera verktyg än dessa kommer också att behövas.
Samtidigt betonar Marin den ärliga företagarens position och säger att det inte är hållbart att söka ekonomisk vinning genom att exploatera arbetstagare.
I början av sitt linjetal lyfte partiledaren upp vikten av att jobba mot klimatförändringen och för miljön. Ett nordiskt välfärdssamhälle måste byggas klimatneutralt och miljömässigt hållbart.
– Det här är vår viktigaste uppgift.
Trafiken är i händelsernas centrum under hösten, när en linje för ett fossilfritt trafiknät ska planeras.
– Vårt mål är att halvera trafikutsläppen fram till 2030.
Samtidigt poängterar Marin att en grön tillväxt också behövs för att ta sig ur coronakrisen. Ny teknologi och satsningar på cirkulär ekonomi är vitala.

Nöjd och lugn i sig själv

I slutet av sitt tal blickade partiordförande Marin bakåt och listade de framgångar som partiet redan haft under den pågående regeringsperioden. Aktiveringsmodellen skrotades, den subjektiva rätten till dagvård återinfördes och grupperna inom småbarnspedagogiken minskades, bland annat.
Utbildningen har fått större anslag och socialskyddet har förbättrats. Det går inte att ta miste på att Marin är nöjd över tiden i statstoppen.
– Under följande veckor, månader och år fattar vi beslut för klimatets, sysselsättningens, ekonomins, utbildningens, hälsovårdens och välbefinnandets bästa.
Marin avslutar med att poängtera att socialdemokratin är en framtidsrörelse som hela tiden måste blicka framåt och sätta upp höga målsättningar. En av dem är den sex timmars arbetsdag som partikongressen under veckoslutet godkände.
– Arbete är betydelsefullt och viktigt, men det är också andra delar av livet. Närstående, familj, fritidsintressen, bildning och samhällspåverkan är viktiga. Livet är inte en prestation utan livet är här och nu, vi måste befria tid för det.

ANDRA LÄSER