Museiverket frågar: Vilka är Finlands viktigaste kulturarvsplatser?

I mars 2021 ska Museiverket skicka in sin första ansökan om det europeiska kulturarvsmärket för kulturarvsplatser i Finland. Nu ber man allmänheten om idéhjälp och ordnar en nätverkstad till stöd för ansökningsprocessen.

Tartu universitet i Estland är en plats som fått det europeiska kulturarvsmärket.
21.04.2020 15:28 UPPDATERAD 21.04.2020 15:51
Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats, vars syfte är att öka medborgarnas kännedom om Europas och EU:s historia samt om det gemensamma kulturarvet. Kulturarvsmärket kan ges till platser i EU som spelar en avgörande roll för Europas historia och kultur och för den europeiska integrationen. Sedan 2014 har EU-kommissionen gett 48 platser i 19 länder kulturarvsmärket.
Nu är det dags också för Finland att hoppa på tåget, skriver Museiverket i ett pressmeddelande. Finland anslöt sig till projektet redan 2018 och målet är att den första ansökningen ska skickas in i mars 2021. Museiverket koordinerar ansökningsprocessen.
”För kulturarvsaktörer i Finland innebär det här en fin möjlighet att fundera på sin egen kulturarvsplats ur ett större, internationellt perspektiv. Att få kulturarvsmärket ger synlighet och etablerar nya nätverk”, säger Leena Marsio, nationell koordinator för kulturarvsmärket vid Museiverket, i pressmeddelandet.

Schengen och Tartu

Vad är då en kulturarvsplats? Exempel från andra länder visar att ganska många typer av platser kan komma i fråga. Kulturarvsmärket har bland annat tilldelats mellankrigstidens arkitektur i Kaunas i Litauen, Tartu universitets historiska byggnader och Storgillets hus i Estland, stadgan om avskaffande av dödsstraffet i Portugal och byn Schengen i Luxemburg.
Det som kvalificerar en plats kan alltså vara såväl byggnadsarvet som kulturmiljön eller det immateriella kulturarvet.
Den förening eller organisation som skulle vilja nominera en finländsk plats för kulturarvsmärket ska lämna in en enklare preliminär ansökan till Museiverket senast den 10 augusti 2020. Den preliminära ansökan behandlas av styrgruppen för kulturarvsmärket som sen ska lägga fram ett förslag för undervisnings- och kulturministeriet om vilka platser i Finland som ska föreslås för kulturarvsmärket. Den egentliga ansökan till EU-kommissionen görs för dessa platser. Finland kan lämna in en till två ansökningar vartannat år.
På Museiverkets webbplats finns mer detaljerad information om det europeiska kulturarvsmärket och om hur man ansöker om det. Dessutom ordnar Museiverket en nätverkstad som ger vägledning för den första ansökan den 6 maj 2020. Verkstaden riktar sig till grupper, institutioner och organisationer som upprätthåller en kulturarvsplats och överväger att ansöka om det europeiska kulturarvsmärket.
”Under webbsändningen får aktörer hjälp med att fundera på den egna platsens europeiska dimension, det vill säga vilken betydelse platsen har i ett europeiskt perspektiv. Det här är den svåraste biten i ansökan”, säger Leena Marsio i Museiverkets pressmeddelande.

ANDRA LÄSER