Sverige hade flest arbetskonflikter i världen – men nu har svenskarna slutat strejka nästan helt

På ett knappt sekel har Sverige gått från att vara världens mest strejkande nation till den minst strejkande. Det finns en klar orsak, säger en expert.

Irene Wennemo på Medlingsinstitutet i Sverige pekar ut en enskild orsak till varför Sverige strejkar så mycket mindre än Finland.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
02.03.2023 05:02 UPPDATERAD 02.03.2023 07:14
I en nordisk jämförelse har Finland drabbats hårdast av strejker under 2010-talet, räknat i förlorade arbetsdagar. 
Den andra ytterligheten är Sverige, där antalet strejker varit bara en bråkdel av det finländska antalet, trots att den svenska arbetsmarknaden är dubbelt så stor som den finländska.

ANDRA LÄSER