Insändare: Synnerligen oansvarigt lägga ner teaterlinje

16.01.2023 16:17
Med bestörtning tar jag del av beslutet om nedläggningen av teaterlinjen vid Västra Nylands Folkhögskola (VNF). Den ettåriga utbildningen har haft en betydande plats i den finlandssvenska skådespelarutbildningen, såtillvida att den utgjort det första steget i ”utbildningstrappan”. Följande steg har för många lett till yrkeshögskoleutbildning vid Novia Scenkonst eller till universitetsstudier vid Teaterhögskolan i Konstuniversitetet.
Förutom att teaterlinjen vid VNF varit en utmärkt rekryteringsbas för skådespelarutbildning har den för många ungdomar fungerat som ett välbehövligt forum för social kompetens och förstärkning av den egna identiteten.
Väl medveten om att VNF inte har ett lagstadgat ansvar för teaterutbildning i Svenskfinland ter sig beslutet om nedläggning ändå synnerligen oansvarigt. Det faktum att VNF:s rektor själv är skådespelare gör det inte lättare att förstå.
Dick Idman, tidigare professor vid Teaterhögskolan, Helsingfors

ANDRA LÄSER