Helsingfors stad måste betala dröjsmålsränta och skadestånd för uteblivna löner – "Man har haft tid på sig men säger istället sorry"

Helsingfors stads lönehärva har pågått i fyra månader. Den drabbar tusentals arbetstagare som nu har rätt till skadestånd och dröjsmålsränta, enligt fackorganisationer.

– Vi beräknar att det här tar några månader, kanske till och med till slutet av året. Vi tror inte att läget kommer att normaliseras på ett tag, säger Asta Enroos, chef för personpolitik i Helsingfors.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
03.08.2022 05:00 UPPDATERAD 10.08.2022 19:28
Enligt Asta Enroos, vikarierande personalchef på Helsingfors stad, är det knappt 200 löner som inte har betalats i juli.
– Det är högsta prioritet nu att betala de lönerna som saknas helt och hållet. I genomsnitt har vi kunnat betala ut lönerna på drygt sex dagar. Målet är att vi betalar ut lönerna inom två dagar.
Förutom de uteblivna lönerna finns det anställda som har blivit utan tillägg och ersättningar som de har rätt till. Dessa fall är drygt 4 600.
Sammanlagt har staden anställt 40 personer till kundtjänsten och till löneräkningsavdelningen under sommaren.
Det finns problem med löneutbetalningssystemets kapacitet, personalresurser och kunnande. 
Helsingfors stad är beredd att betala lagenlig dröjsmålsränta och tittar på de andra eventuella ersättningar, till exempel för ränta på lån, från fall till fall.
– Vi tar ansvar som arbetsgivare och vi betalar självklart alla lagenliga dröjsmålsräntor och skadestånd. Vi återkommer till dem i höst, när situationen lugnar sig, säger Enroos.
Staden hade i slutet av förra året totalt 39 255 anställda, vilket gör Helsingfors stad till landets största arbetsgivare.
Nu har både undervisningssektorns fackförening OAJ och hälsovårdsbranschens fackförbund JHL krävt att Helsingfors stad ersätter sina anställda som drabbats av löneutbetalningshärvan.
"Utöver dröjsmålsräntorna måste arbetstagare och tjänsteinnehavare även betalas ersättning för de skador som härvan orsakat" skriver fackförbundens representanter i ett pressmeddelande.
Det bekräftar Kari Tiainen, som är chef för rättstjänsterna på fackförbundet för vårdpersonal och socialarbetare, Tehy, med totalt 160 000 medlemmar.
– Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på den avtalade löneutbetalningsdagen har den anställda rätt att utöver lönen få dröjsmålsränta. Den lagenliga räntan är 7 procent, säger Tiainen. 
Det är ändå inga stora summor det handlar om. Till exempel ger en utebliven summa på 300 euro och försenad betalning på 29 dagar en ränta på 1,67 euro. Detta enligt siffror från Regionalförvaltningsverket i Södra Finland.
Men arbetsgivaren är också skyldig att betala allmänt skadestånd.
– Det är oacceptabelt att arbetsgivare låter bli att betala ut lön i flera månader. För att få skadestånd ska man som löntagare kunna bevisa att man orsakats skada, till exempel att man har varit tvungen att ta ett banklån och då kan arbetsgivaren vara skyldig att betala ersättning för räntorna, förklarar Kari Tiainen.
En del arbetstagare har blivit helt utan lön, andra har fått tusentals euro för mycket betalt och en del har blivit utan lönetillägg. En del arbetstagare har varit tvungna att förlita sig på krediter och snabblån för att klara sig i vardagen, skriver fackförbunden OAJ och JHL i pressmeddelandet.
HBL rapporterade om problemen redan i maj.
Staden bryter enligt fackförbunden mot både lagen och tjänste- och kollektivavtalet, allteftersom härvan drar ut på tiden.
Speciellt beklaglig är härvan eftersom staden just nu skriker efter personal inom undervisningssektorn, det vill säga lärare och rektorer. Det säger Inger Damlin, som är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund.
– Det är två saker som är ledsamt här: Dels att stadens rykte som arbetsgivare förstörs och dels att störningarna i löneutbetalningarna är en katastrof på individplanet. 
– Det är ansvarslöst att en stor arbetsgivare låter det gå så här långt. Man har haft tid på sig att lösa det här, men istället har man bara sagt "sorry", säger Inger Damlin.

Men nu har ju staden anställt fler löneräknare?

– Jo, men hela förloppet har hunnit gå för långt, innan nyttan av dem märks.
Helsingfors Svenska Lärarförening har cirka 450 medlemmar. 
Vårdfacket Tehy polisanmälde staden i början av juli. 
– Med polisanmälan vill vi dels påskynda processen med att få löneutbetalningssystemet i skick, dels vill vi få klarhet i vem som egentligen bär ansvaret för det här, när Finlands största arbetsgivare agerar så här undermåligt, säger Kari Tiainen på Tehy.
De första problemen med uteblivna löner uppstod redan i april, då staden bytte till ett nytt löneutbetalningsprogram, Sarastia. Enligt HS har staden köpt tjänster av konsultföretaget Deloitte för över två miljoner euro, för att få ordning på löneutbetalningarna. 

ANDRA LÄSER