Så har skarvstammen vuxit från 2004 framåt – minskade en aning i år

Enligt Finlands miljöcentral har skarvstammen nått en stadig nivå.

Skarvstammen minskade en aning jämfört med fjolåret. I år finns cirka 25 700 skarvbon längs kusten.
Antalet häckande skarvar har minskat något i Finland, skriver Finlands miljöcentral (Syke) i ett pressmeddelande. Syke uppskattar att det finns 25 700 skarvbon längs kusten, jämfört med 26 700 i fjol.
Skarven började häcka i Finland 1996. Mellan 1996 och 2009 ökade häckningsbeståndet från 10 par till 16 000 par. Stammen fortsatte växa fram till 2015 då det fanns 24 000. Nu skriver Finlands miljöcentral att skarvens maximala bärkraft börjar vara uppnådd och att havsörnen håller nere beståndet.
En tredjedel av alla skarvbon finns enligt den färska beräkningen i Finska viken (8 700), en fjärdedel finns i Skärgårdshavet (5 850) och nästan lika många i Bottenhavet (6 540). I Kvarken minskade skarvbeståndet från 5 300 till 3 800 bon. Antalet skarvbon i Bottenviken minskade också – från 1 085 till 800.
Den största skarvkolonin finns i Raumo. Finlands miljöcentral har följt upp skarvbeståndets utveckling och beståndets miljökonsekvenser sedan år 1996.
ANDRA LÄSER