Skall det vara på detta sätt med vargjakten?

Utan att ta ställning till jaktlicens för varg eller jakt av varg eller inte, beslut om detta och så vidare inställer sig frågan hur det är med vår rättssäkerhet och oberoende domstolar i Finland. Ett flertal förvaltningsdomstolar ger mer eller mindre samtidigt utslag när det gäller enskilda ansökningar om rätt till vargjakt. Skall det gå till på detta sätt? Ingen tycks bekymra sig om rättssäkerheten och oberoende domstolar och trovärdigheten.

Erik Dannbäck,

Jorvas

ANDRA LÄSER