Anna-Maria Helsing: "Vi borde arbeta för bättre siffror på sikt!"

Dirigenten Anna-Maria Helsing häpnar när hon hör om andelen kvinnliga dirigenter.

2009 utnämndes Anna-Maria Helsing som första kvinna i Finland till chefsdirigent. Under hennes tid vid Oulu sinfonia 2010–2013 gavs under ett spelår över 40 procent av konserterna med kvinnlig dirigent. Sedan hon slutade rasade andelen till 0 procent år 2017.
ANDRA LÄSER