Skarvarbetsgruppens nya förslag – så här vill man tackla problemen som fåglarna orsakar

Den arbetsgrupp som diskuterar hur man ska begränsa skadorna som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och en åtgärdsplan till Miljöministeriet.

De problem som skarvarna orsakar är oftast lokala.
De problem som skarvarna orsakar är oftast lokala. Därför är den regionala kunskapen viktig och därför vill skarvarbetsgruppen att det regionala samarbetet utvecklas. De vill att olika aktörer och myndigheter blir bättre på att samarbeta.
Arbetsgruppen föreslår bland annat att man i alla regioner ska göra åtgärdsplaner och utredningar. De här dokumenten ska man sedan kunna använda som stöd för ansökningar och för att fatta beslut. Det här skulle i sin tur leda till snabbare och smidigare behandling av undantagstillstånd.
Läs också: Ålänningar sköt 400 skarvar – "Talkojakt"
Arbetsgruppens förslag innehåller synpunkter från centrala aktörer inom fiskenäringen. Enligt dem behövs en förvaltningsplan för skarv och de anser att skarvbeståndet borde begränsas betydligt.

Minska på fiskeskadorna

Ett konkret mål är att minska på skadorna för fiskenäringen. Fiskesektorn, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) och Kristinestads representanter i Miljöministeriets skarvarbetsgrupp är inte nöjda med arbetsgruppens arbete. De anser att gruppen inte erkänner att skarvbeståndet är på tok för stort och att det orsakar allvarlig skada för fiskbestånden, skärgårdsnaturen, skärgårdens invånare och företagare, fritidsfisket, fiskodlingen och fiskerinäringen.
Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fiskodlarförbund, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Kristinestad stad och SLC anser inte att arbetsgruppens förslag till en nationell strategi är tillräcklig för att minska de problem och konflikter som skarven orsakar. Därför har de lämnat in en kompletterande åsikt med sju åtgärdsförslag.
Miljöministeriet ger allmänheten möjlighet att kommentera förslaget till strategi och åtgärdsplan i statsrådets utlåtandetjänst. Sidan öppnas upp för allmänheten under nästa vecka och man kan bidra med sina synpunkter fram till slutet av december.
Läs också: Här blir skarven pizzafyllning
ANDRA LÄSER