Ny forskning: Ryssland kan ifrågasätta Finlands självständighet

Statsrådets färska Rysslandsrapport är dyster läsning: Ryssland gör vad Putin och hans närmaste krets bestämmer och drar sig inte för att använda militärmakt i Rysslands närområden om det skulle anses nödvändigt. Nu borde de finska politikerna få upp ögonen för förändringarna i grannlandet och förbereda sig på motåtgärder, anser forskarna bakom rapporten.

Den allsmäktiga maktklicken i Ryssland är minimal: I praktiken bestämmer 4-5 personer, Vladimir Putin inberäknad.
För att hålla de finska beslutsfattarna á jour med verkligheten publicerar statsrådets kansli en rapport om hur det står till med vårt östra grannland och vad förändringarna i Rysslands utrikespolitik betyder för Finland. Rapporten är ett beställningsarbete och har gjorts av forskare vid Utrikespolitiska institutet.
Det är ingen rosig bild som målas upp i analysen. Genast i början av rapporten ser sig forskarna tvungna att nästan lite urskuldande förklara att det har varit svårt att finna några ljuspunkter i granskningen av dagens Ryssland och att uppdragets karaktär, att analysera nuläget i det östra grannlandet, gjorde att tonen blev så pessimistisk. Forskarna har utöver skriftliga källor intervjuat åtskilliga Rysslandsexperter i Finland och utomlands. De intervjuade finns namngivna i rapporten men för att de skulle våga tala fritt sägs inte vem som har sagt vad.
Bilden av den ryska ekonomin är dyster eller som en av de intervjuade experterna säger:
"Enda hållbara lösningen vore att förnya ekonomin också om det skulle innebära att eliten förlorar sitt inflytande. Men det kommer inte att ske eftersom tjekisterna (underrättelseeliten) och generalerna skulle bli av med sin makt. Generalerna har mer att förlora än oligarkerna som har lagt undan pengar ifall att det skulle gå på tok."
Rapporten belyser hur liten den allsmäktiga maktklicken i Ryssland är: I praktiken bestämmer 4-5 personer, Putin inberäknad. Toppskiktet saknar ideologi och strategiska visioner bortsett från att man vill återupprätta Rysslands maktposition. De högsta beslutsfattarna är åtminstone delvis övertygade om att Ryssland är omringat av fiender, slår en av de intervjuade fast.

Putins sorti stort frågetecken

Ett annat orosmoln är vad som händer den dag Putin dör eller blir av med makten, eller som en av de tillfrågade experterna formulerar det:
"Putins sorti vore som Stalins död: det skulle uppstå ett maktvakuum och en hård maktkamp. Bortsett från Kadyrov (Tjetjeniens president) som borde buras in, har hela elitskiktet kopplingar till Putin. Vid ett regimskifte skulle det finnas ofantliga mängder egendom att omfördela och inga av institutionerna skulle det gå att lita på."

Påverkade Pyhäjoki-beslut

Rysslands energipolitik får förhållandevis stort utrymme i rapporten som påminner om att Ryssland använder sina energiresurser för att nå utrikespolitiska mål, för att försvaga EU och slå in kilar mellan länder.
– Vi ser det till exempel genom att länder som bedriver en politik som är gynnsam för Ryssland får billig gas medan kritikerna får betala dyrt, säger forskaren Toivo Martikainen.
Kärnkraftverket i Pyhäjoki nämns som ett exempel där Ryssland har utövat påtryckningar på Finland.
– Ryssland lyckades påverka besluten i Finland vilket gjorde att Fortum gick med i kärnkraftssatsningen trots att det stod i strid med bolagets intressen. Det är viktigt att öka kännedomen om de här beroendeförhållandena, säger Martikainen.
Finlands och Rysslands överenskommelse som förhindrar asylsökande att ta sig över gränsen i nordöstra Finland lyfts också upp. Rapportförfattarna är övertygade om att ryska säkerhetstjänsten FSB hade ett finger med i spelet då stora mängder flyktingar plötsligt i vintras började ta sig över gränsen. Det gränsavtal som Finland och Ryssland förhandlade fram i våras, satte stopp för flyktingströmmen, men eftersom avtalet löper ut senare i höst kan Ryssland återigen få en hållhake på Finland genom att styra stora mängder asylsökande till gränsen om Ryssland vill pressa Finland.
Finlands hundraårsjubileum nästa år som sammanfaller med att det är ett sekel sedan oktoberrevolutionen i Ryssland vållar också huvudbry. Rapporten varnar för att Ryssland kan utnyttja det gemensamma jubileumsåret genom att ifrågasätta Finlands självständighet och föreslå gemensamma minnesfester.
Rapporten i sin helhet (på finska) kan du läsa här.
ANDRA LÄSER