Utmanarna från höger

"De två högerradikala partierna hotar inte SD:s väljarmässiga stöd. Opinionsmätningarna pekar på att SD kommer att utöka sin närvaro i riksdagen efter valet i september trots konkurrensen."

Runt hörnetAnn-Cathrine Jungar
02.09.2018 08:30
Sverigedemokraternas (SD) väljar- och opinionsmässiga framgångar har inspirerat högerradikala politiska entreprenörer att kasta sig in i konkurrensen om de invandringskritiska rösterna. Det i mars bildade Alternativ för Sverige (AFS) och Medborgerlig Samling (MED), som fram till 2014 hette Borgerlig Framtid, fiskar efter de migrations- och EU-kritiska, värdekonservativa och politiskt missnöjda väljare. Även den extrema nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen gör en större satsning än tidigare i årets riksdagsval.
AFS är en direkt konsekvens av SD:s resa från marginalen till den politiska mittfåran. SD:s ideologiskt principfasta nationalistiska aktivister har ogillat den ideologiska modereringen som skett i syfte att bredda väljarbasen, och ytterst bryta isoleringen och bli ett legitimt parti, som övriga politiska partier vill samarbeta med. SD:s partiledning har etablerat en disciplinerad organisation där utrymmet för extrema element – personer och uttryck som kan skada partiet– krymptes. Jimmy Åkesson presenterade 2012 "nolltolerans”-linjen mot rasism och andra extrema uttryck och ett hundratal medlemmar har uteslutits sedan dess
Partisplittringar av ideologiska och personella skäl har ofta skakat nationalistiska partier i Europa. Oenighet om ideologi och strategi – nationalismens tyngd och regeringsdeltagandet – orsakade Sannfinländarnas splittring sommaren 2017. I Danmark har ett nytt invandringskritiskt parti de Nye Borgerlige utmanat Dansk Folkeparti. Även på den politiska marknaden etablerar sig likartade produkter under olika varumärken i expanderande politiska nischer.
Utbrytare och politiska sticklingar är inte heller nytt för SD. Hembygdspartiet bildades som en utbrytning från SD 1995, och 2001 bildades Nationaldemokraterna av aktiva från SD. Det som skiljer AFS från de historiska utbrytarpartierna är att partigrundarna består av från SD redan uteslutna personer. AFS partiledare Gustav Kasselstrand, var fram till 2015 ordförande för SD:s ungdomsförbund SDU. Flera i AFS ledarskikt har sin bakgrund i ungdomsförbundet, som moderpartiet kapade banden med i 2015 då även Kasselstrand med flera uteslöts från moderpartiet. Tre SD-riksdagsledamöter har anslutit sig till AFS under våren, bland annat Mikael Jansson, som var SD:s partiledare 1995–2005. De tre avhopparna hade ratats vid SD:s kandidatnominering inför riksdagsvalet 2018.
AFS har en starkare nationalistisk profil än SD. Asyl och flyktingpolitiken är radikalare, till exempel förespråkar man ett omedelbart asylstopp och en aktiv återvandringspolitik. Sverige ska även lämna EU. AFS populism uttrycks i skarp kritik av det politiska systemet och de politiska partierna beskrivs som korrupta och inför folket lomhörda organisationer. AFS har även närmat sig de mer radikala invandringskritiska partierna i Europa; Front National, Vlaams Belang, med flera. Partiet har även en Putin-vänlig profil. I den ekonomiska politiken står man längre till höger än SD, till exempel förespråkar man en platt skatt.
Medborgerlig Samling presenterar sig som ett liberalkonservativt parti – ”liberal i sin syn på individens rättigheter och ekonomisk politik” och konservatismen uttrycks som (nationell) sammanhållning på kulturell grund, och politik som bygger på beprövad erfarenhet och kunskap. Invandring och integrationspolitik är partiets viktigaste teman. Partiets ledargestalter har främst sin bakgrund i Alliansens partier, men även Miljöpartiet. Partiledaren Ilan Sade, har varit ordförande för Centerns högskolepolitiska förbund. Partiet har även draghjälp av kändisar som i offentligheten torgfört kritik av invandring. Artisten Alexander Bard, som har en tidigare historia i ”Stureplanscentern” stöder MED och författaren Katerine Janousch ställer upp som obunden kandidat för MED. AFS målgrupp är väljare som har blivit besvikna på att SD kompromissat med nationalismen medan Medborgerlig Samling primärt riktar sig till Alliansens besvikna borgerliga väljare. De kritiseras för att ha blundat för invandringens negativa konsekvenser och deras ovilja att samarbeta med SD för att gripa regeringsmakten.
Varken AFS eller MED kommer att ta sig över fyra procentsspärren och erhålla mandat i riksdagen. Inget av partierna har särredovisats i etablerade opinionsmätningar. AFS ställer endast upp i riksdagsvalet, medan MED ställer upp i riksdagsval, och presenterar kandidater i ett antal landsting och kommuner. Som nya partier saknar de framför allt ekonomiska resurser för att bedriva en bred valkampanj.
De två partierna har valt oortodoxa metoder för att fylla partikassan. AFS har haft fundraisingkampanjer i USA och Frankrike. För den amerikanska marknaden gjorde AFS en Youtubefilm där man presenterar sig som partiet som vill ”göra just det Donald Trump försöker göra i USA: stoppa den destruktiva invandringen, dränera det politiska träsket och alltid sätta det egna landets intressen främst”. MED har i annonser i Dagens Industri och Affärsvärlden erbjudit sina sympatisörer att köpa riksdagsobligationer à 5 000 kronor, utan ränteåterbäring av partier. De återbetalas om man når fyra procentsspärren senast riksdagsvalet 2022. Förhoppningen är att få in 10 miljoner.
I likhet med SD och andra europeiska högerradikala partier är framför allt AFS, men även MED aktiva och synliga på sociala medier. Det är framför allt där de bedriver sina valkampanjer genom att presentera sina politiska budskap, livesänder valmöten och interagerar med väljarna.
De två högerradikala partierna hotar inte SD:s väljarmässiga stöd. Opinionsmätningarna pekar på att SD kommer att utöka sin närvaro i riksdagen efter valet i september trots konkurrensen. Snarare kan utmanarna – och då i synnerhet AFS – bidra till bilden av att SD tagit avstånd från sin extrema historia och gjort bokslut med den tidigare i partiet accepterade extrema rasismen och nationalismen. Medan utmanarna AFS hävdar att SD blivit ”för trötta och bekväma i riksdagen” kontrar Jimmy Åkesson med att AFS består av "bråkstakarna som vill bromsa vår utveckling". Paradoxalt nog tycks de nya högerradikala utmanarpartierna snarare hjälpa än stjälpa SD:s väljarmässiga framgångar.

ANDRA LÄSER