Pride-festival på gott eller ont?

Man försöker göra en minoritet till en majoritet.

08.07.2016 16:13 UPPDATERAD 08.07.2016 16:14
Det var med sorg jag läste insändaren i HBL 1.7 av Stefan Nyman. Den var tydligt en del av Pride-festivalens program. Den var ett rasande angrepp på alla som inte kan godkänna homolobbyns agenda att utbreda sitt budskap och sin livsstil överallt.
Naturligtvis stöddes han av HBL, som vill hålla en liberal profil.
Det var berättigat att ärkebiskop Kari Mäkinen bad om förlåtelse för hur sexuella minoriteter behandlats i det förgångna. Men nu har homolobbyns agenda gått helt överstyr. Man försöker göra en minoritet till en majoritet. Man har lyckats övertyga politikerna att likställa samkönat samliv med äktenskap, som är ett förbund grundat i skapelsen mellan en man och en kvinna, mellan manligt och kvinnligt, för släktets fortbestånd. Man har åsidosatt och bagatelliserat barnens rätt och grundbehov att i första hand få växa upp med sina biologiska föräldrar.
Allt under devisen ”jämlikhet”. Stor vrede från homolobbyn har också organisationer, ofta drivna av före detta homosexuella, fått erfara när de ställt upp med att hjälpa dem som vill komma ifrån sin homosexuella läggning. Detta program och dessa Pride-festivaler skapar förvirring hos unga, när de söker sin äkta identitet och en sund livsstil.

Ulf Emeleus

pastor

ANDRA LÄSER