SFV:s stora kulturpris till Anna-Maria Helsing

Svenska folkskolans vänners största priser tillfaller dirigenten Anna-Maria Helsing, generalsekreteraren Jyrki Ijäs och direktören Taina Juurakko-Paavola.

Dirigenten visar Anna-Maria Helsing visar ett helhjärtat engagemang för sin finlandssvenska kulturtillhörighet, enligt SFV som tilldelar henne sitt stora kulturpris.
På onsdagen delade Svenska folkskolans vänners ordförande Wivan Nygård-Fagerudd ut tre stora och flera lite mindre pris till personer som på olika sätt verkat för kultur, bildning och det svenska i Finland.
Det stora kulturpriset om 15 000 euro tillföll i år dirigenten Anna-Maria Helsing, som enligt prismotiveringen "nått en position som en av vårt lands främsta dirigenter. Som konstnärlig ledare för Uleåborgs stadsorkester 2010–2013 blev hon den första kvinnliga chefsdirigenten någonsin för en finländsk symfoniorkester, och därmed en pionjär och en förebild. ... Vid sidan av sina många nationella och internationella uppdrag visar hon ett helhjärtat engagemang för sin finlandssvenska kulturtillhörighet och medverkar ofta vid konserter och evenemang i Svenskfinland."
Läs HBL:s färska intervju med Helsing: "Jag är glad om jag kan vara en förebild för andra"
Också SFV:s folkbildningspris ligger på 15 000 euro. I år tillföll det Jyrki Ijäs, generalsekreterare för Finlands Folkhögskoleförening. Enligt prismotiveringen har Ijäs "alltid framhållit vikten av Finlands tvåspråkighet och plats i Norden. Han har haft en central position i de lagberedningar som berört den fria bildningens institutioner i Finland under de senaste 20 åren, med resultatet att dessa kunnat bibehålla sin särart och till och med förstärkt sin profil. Därtill är han en aktiv skribent och talare, som bidragit med över 500 utlåtanden om aktuella utbildningspolitiska frågor."
Läs också: "Jag är den första purfinnen som får folkbildningspriset"
Också Taina Juurakko-Paavola, direktör vid Tammerfors universitets språkcentrum, premieras av SFV. Hon får Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro, som är ett kulturpris för lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning.

Medaljer

Förutom de stora priserna delar SFV också ut den så kallade Folkbildningsmedaljen – till eldsjälar som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska – samt Hagforsmedaljen, som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland.
Till medaljerna hör en prissumma på 2 500 euro.
I år delar SFV ut folkbildningsmedaljer till manusförfattare och regissör Isabella Grüssner-Sarling (Pålsböle, Åland), tidskriften Kuriren (Vasa), invandrarlärare Annika Makarevitch (Närpes), välfärdschefen Tina Nylund (Nykarleby) samt bildkonstnären och essäisten Göran Torrkulla (Åbo).
Hagforsmedaljen tillfaller Helsingfors överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, förlagsredaktören Myrika Ekbom (Helsingfors), filosofie doktor Annette Kronholm-Cederberg (Nykarleby) samt chefredaktör Kim Wahlroos (Lovisa).

Svensklärarprisen

I samarbete med Svensklärarna i Finland r.f. delar SFV även ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna, eftersom man anser att de här lärarna på ett avgörande sätt kan påverka inställningen till det svenska. I år belönas tio svensklärare med 5 000 euro var: Anita Ahonen, Hannele Ahonen, Annika Kirkkomäki, Ida Michelsson, Anna-Maija Mäkinen, Olli Määttä, Maarit Ohinen-Salvén, Merja Saariaho, Olli-Pekka Salo och Heini Syyrilä.
I år har nomineringsprocessen till priser, medaljer och andra stipendier varit helt öppen, skriver SFV i ett pressmeddelande. Allmänheten kunde nominera kandidater under december månad 2018, varefter priskommittéernas arbete tog vid.
ANDRA LÄSER