EU planerar krishanteringsoperation i Libyen

EU planerar att inleda en civil krishanteringsoperation i Libyen.

Operationen ska koncentrera sig på polis- och domstolssektorn och erbjuda hjälp i terrorbekämpning och migrationsfrågor. Finland stöder beredningen av operationen.
För att operationen ska kunna bli av måste Libyens enhetsregering be om det. I dag finns det bara en politisk överenskommelse om att bilda en FN-stödd enhetsregering i landet.
Kaoset i Libyen har gynnat människosmugglingen. Antalet människor som försöker komma till Europa via Libyen har ökat kraftigt under våren.
Hur Libyen ska kunna återuppstå ur de senaste årens krig och kaos stod i fokus när EU:s utrikes- och försvarsministrar samlades i Luxemburg på måndagen. Finland representerades av utrikesminister Timo Soini (Sannf) och försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf).
I fjol inledde EU en operation på Medelhavet för att förhindra människosmuggling. Operationen pågår på internationellt vatten utanför Libyen. För att kunna verka på libyskt territorialvatten skulle EU behöva den libyska enhetsregeringens godkännande.
Finland har skickat stabsofficerare och en enhet för fartygskontroll till operationen, där man kontrollerar fartyg för att utreda och störa människosmugglarnas verksamhet.

Utbildning

På agendan för mötet i Luxemburg stod bland annat planerna på en civil krishanteringsinsats i Libyen för att hjälpa landets nya FN-stödda regering att bygga upp rättsväsende, terrorbekämpning och migrationshantering.
Frankrikes och Tysklands utrikesministrar, som också besökte Libyen i lördags, säger sig även vara redo att utbilda libyska styrkor – om än bara utanför landet.
–  Att utvidga det här till att hjälpa till att utbilda till exempel kustbevakningen i Libyen – det tycker vi är en bra sak. Vi tycker också att man kan utöka territoriet som man övervakar med hjälp av (sjöbevakningsinsatsen) EU Navfor och vi tycker också att man kan behöva bekämpa vapensmuggling – men då behövs det också ett tydligare mandat för just detta och det behöver baseras på ett tydligt folkrättsligt förfarande, sade Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) till TT.

Avtal inte aktuellt

Att göra med Libyen som med Turkiet – att knyta ett EU-avtal om återsändande av migranter och flyktingar – är i nuläget i princip omöjligt.
– Det är inte på bordet i dag. Nu handlar det om hur man ska se till att det blir en övervakningsuppgift och fortsätta de insatser som redan har gjorts. Sedan är det en mycket besvärlig och lång väg mot en politisk stabilisering i Libyen. Den saken är klar och den diskussionen kommer att fortsätta, sade Wallström.
Utrikesminister Timo Soini (Sannf) tycker att det skulle vara viktigt att få till stånd ett avtal också med Libyen, men just nu är det inte realistisk med tanke på den politiska splittringen i landet.
– Realistiskt är inte heller att man låter flyktingvågen förstöra den fria rörligheten i Europa. Europa klarar det inte, Schengen splittras om det kommer en liknande våg som via Balkan, sade Soini till FNB per telefon från Luxemburg.
ANDRA LÄSER