Var eller vart, de eller dem? Det är småorden som retar gallfeber på språkörat

Vi vet att språkfel är irriterande, att de stör läsupplevelsen och kan orsaka häftiga debatter. Ändå är vi överväldigade av läsarresponsen på ämnet skrivfel, stavfel och språkfel! HBL:s redaktion har fått in långa listor med saker som irriterar – men allt är inte fel.

När skrivfelen blir för många i en text kan läsaren tappa fokus på innehållet och börjar leta efter fel i stället. Ord som många finlandssvenskar reagerar på är själv (ensam), var (där) och vart (var) samt särskrivningar och fel pronomen.
Kan du gissa vilket litet och felanvänt ord i svenskan som får flest läsare att se rött? Jo vart när det används i betydelsen var, exempelvis i frågan: Vart bor du och vart är du? Väldigt många sätter in ett extra och felaktigt -t efter frågeordet var.
Ett annat ord, eller egentligen ordpar, som får nästan lika många omnämnanden är de och dem, som många skribenter tycks ha svårt att skilja på.
HBL:s språkvårdare Minna Levälahti har tagit del av läsarresponsen och kommenterar här de sex språkfel som flest HBL-läsare stör sig på. Felen finns inte nödvändigtvis i just tidningstexter, utan i språket överlag, de hörs i radion eller skrivs i sociala medier.
Vi börjar med det största irritationsmomentet vart i betydelsen var.
– Vart är fel i standardsvenska, det heter Var bor du? Men i många svenska dialekter använder man vart i bägge betydelserna, både när det ska vara var och när det ska vara vart. Man kan jämföra ordet vart med engelskans where som fungerar på ett annat sätt, det används i bägge frågorna, säger Minna Levälahti.
I svenskan skiljer man på frågeordet var, som anger en plats eller position där någon befinner sig, och vart, som anger att någon är på väg någonstans.
Ordet var är också inblandat i en annan felanvändning, nämligen när det blandas ihop med där. Exempelvis skriver folk i kommunen var jag bor fastän det enda korrekta alternativet lyder i kommunen där jag bor.

Läsarnas exempel på irriterande språkfel

Det heter inte bulla utan bulle eller vetebröd. Vänner och barn bjuder man på bullar. Den enda som bjuder på bullor (singular bulla) är påven, om ens han nu för tiden.
Direktöversättningar från finskan: längs med dagen (= pitkin päivää) heter på svenska under dagens lopp.
Många skriver stipendie i stället för stipendium och högstadie i stället för högstadium.
Nylänningar säger ofta att de ska söka sina barn på dagis, men det heter hämta.
Läsare: Att säga öppna upp och stänga ner är en språklig felaktighet från engelskan (open up / close down), på svenska är det bara öppna respektive stänga.
Kommentar: Det kan säkert bero på influenser från engelskan, men det är inte fel. Det finns en nyansskillnad mellan att öppna och öppna upp. Lite förenklat kan man säga att öppna sker genast, medan att öppna upp är en längre process.
Läsare: På-sjukan. Man ändrar på regler, höjer på skatter och sänker på kraven! Förr hette det man ändrar, höjer och sänker, utan på.
Kommentar: Det går att ändra på och höja på något. Prepositionen på i dessa exempel är inte fel, men den tillför inget. Däremot sänker man något utan prepositionen på.
Läsare: Ordet villa som används allt oftare för bostadshus, speciellt i nyhetstexter. Villa betyder stuga/sommarstuga i Finland och speciellt i Österbotten.
Kommentar: Anledningen till att villa förekommer rätt ofta i HBL är att den automatiska finlandismkontroll som redaktionerna använder avråder från ordet egnahemshus och föreslår bland annat villa. Som läsaren mycket riktigt påpekar, kan ordet villa missuppfattas i en finlandssvensk text. Trots finlandismvarningen går det bra att använda ordet egnahemshus eftersom det är så etablerat i vårt samhälle. Ofta fungerar det också utmärkt med bara hus, eget hus eller till exempel småhusområde. Villa kan användas när det inte finns risk för missförstånd, som villaområdet i Mejlans. När en text handlar om en sommarstuga rekommenderas sommarstuga, inte villa, även om den finns i Österbotten.

Du och dig, hennes eller sin?

Många läsare stör sig på fel pronomen. Vi ska inte gå in på grammatiken här, så låt oss använda ett läsarexempel i stället: Sin, sitt, sina ersätts ofta felaktigt med hans, hennes, deras, så här: Hon älskade hennes barn. Han grälar ofta med hans mamma.
– Ja, det ska vara Hon älskade sina barn, om det är hennes egna barn, och Han grälar med sin mamma, om det är hans egen mamma. Men det kan också vara rätt att skriva hennes barn och hans mamma – om det handlar om någon annans barn och någon annans mamma. I det här fallet får meningen en annan innebörd om man skriver fel pronomen, säger Minna Levälahti.
Många läsare har kämpat med skillnaden mellan mig och jag redan i skolan. Kan man säga att han är äldre än mig och att hon är bättre än mig? Borde det inte heta att han är äldre än jag och hon är bättre än jag?
– Det här är ett bra exempel på att synen på språket har förändrats. Numera får man skriva att han är längre än mig utan att någon rättar det. Förr måste man skriva längre än jag, men mig är också korrekt. Jag vet att modersmålslärarna har kämpat hårt med att lära alla stackars elever att det heter bättre än jag, så många läsare har en stark åsikt i den här frågan. Men båda formerna har länge förekommit i svenskan, och numera är det helt korrekt med båda varianterna, säger Minna Levälahti.

Börjar i Sverige

Nästa ordpar på irritationslistan är de/dem. Här låter många läsare förstå att det här är ett fel som oftare förekommer i Sverige än i finlandssvenska sammanhang. Så här lyder ett par kommentarer:
Det irriterar när svenskar säger dem när de menar de och tror att det är korrekt.
Att inte skilja på de och dem. Vi finlandsvenskar brukar klara den biten bra, men att läsa svenskars inlägg i Facebookgrupper är en stor plåga.
Man kan inte klaga på de som inte behärskar sitt språk.
Minna Levälahti ger läsarna rätt här, det är sällan som hon ser de eller dem felanvända i HBL:s spalter. Men hon påpekar att det i vissa fall är okej att skriva de trots att dem låter mera korrekt, som i det tredje exemplet ovan.
– Rent grammatiskt borde den meningen lyda man kan inte klaga på dem, men när ordet som står efter de kan det räknas som en fast fras, de som, och då är det lika rätt att skriva de, säger språkvårdaren.
I Sverige har ensam blivit ett negativt laddat ord och det har lett till att man ofta omskriver ensam med själv. Den som är singel bor själv och den som inte har promenadsällskap går själv. Det här ordvalet sticker i ögat på många finlandssvenska läsare.
– Den språkliga rekommendationen lyder visserligen att man ska göra skillnad på själv och ensam i skriftspråket, men det är inte fel att använda själv i betydelsen ensam om det inte kan missförstås. Själv är jag ganska liberal på den här punkten och tycker att man kan säga: Jag reser själv till Vasa. Då reser jag ensam, och det kan inte misstolkas. Men många läsare reagerar negativt på ordet själv och då kan det vara på sin plats att undvika irritation och hellre skriva ensam i nyhetstexter, säger Minna Levälahti.

Sär- eller sammanskrivning?

Många läsare säger att de upplever särskrivningar som det mest irriterande inslaget i svenskan, men ingen uppger direkta exempel på detta. Levälahti tycker inte att särskrivningar är något större problem i just tidningstexter då det gäller ofta förekommande sammansatta ord som jultomte eller nyårsafton.
Däremot kan ordkombinationer där tre eller flera ord kopplas samman vålla lite problem.
– Året runt är ett uttryck som skrivs isär, det vet de flesta, men om man vill kombinera det med boende så blir det svårare. Ska det vara åretruntboende eller året runt-boende med bindestreck? Bägge fungerar bra, men det som inte är rätt är att särskriva alla tre orden utan bindestreck. Ett annat exempel som kräver bindestreck är sammansättningar med flerordiga namn, som New York-bo, säger hon.
Dessa sex fel förekommer överlägset mest i den läsarrespons som vi på HBL har fått in de senaste dagarna. Utöver de här ofta förekommande irritationsmomenten i svenska språket har vi fått in en lång lista på övriga skriv- eller stavfel som en eller ett par läsare har nämnt. Om dem kan man säga att allt som irriterar inte är fel. Ett par exempel finns samlade i faktarutan här intill.
ANDRA LÄSER